Deal met rijschool levert ook voordelen op voor inwoners

Het gemeentebestuur sloot met de erkende Rijschool Dirk uit Wemmel een overeenkomst af betreffende het gebruik van het terrein Drinkeling en deel parking achter het kerkhof van Merchtem in het kader van rijopleidingen, en dit tot en met 31 december 2025. Ook de Merchtemse inwoners kunnen een deel van deze terreinen gebruiken voor het uitvoeren van allerlei rijoefeningen.

In principe kunnen de Merchtemse inwoners gedurende de weekdagen een deel van deze terreinen gebruiken, waarbij – in voorkomend geval – wel voorrang dient gegeven te worden aan de wagens van Rijschool Dirk, welke hun praktijk-rijlessen uitvoeren.

Gelet op de talrijke activiteiten (o.a. voetbal-, baseball- en hockeywedstrijden, ...) die tijdens het weekend in het gemeentelijk sportcomplex “Dooren” te Merchtem doorgaan, wordt aan de geïnteresseerde Merchtemse inwoners gevraagd om hun rijoefeningen niet uit te voeren tijdens het weekend, gezien de voorbehouden ruimte dan als parkeerplaats voor de talrijke bezoekers zal gebruikt worden.

Het terrein (kaatsplein) gelegen “Drinkeling” – Brusselsesteenweg te Brussegem, wordt op zijn beurt tijdens de weekends (periode van ongeveer maart tot en met september) gebruikt door de plaatselijke kaatsclub, zodat hiermee ook rekening dient gehouden te worden.

In het kader van deze samenwerking kunnen de Merchtemse inwoners ook genieten van de volgende voordelen:

  • inwoners van de gemeente Merchtem krijgen bij inschrijving in de hoger vermelde rijschool een korting van 5% op alle praktische rijlessen die genomen worden voor auto/motor. De korting van 5% is steeds gebaseerd op de lesuurprijs die op dat ogenblik door deze rijschool wordt gehanteerd;
  • Rijschool Dirk biedt ook 1 x per jaar een gratis cursus verkeerswetgeving aan van 12 u theoretisch onderricht. Deze cursus kan worden georganiseerd in samenspraak met de gemeente Merchtem.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?