De waterbeheersingswerken gestart in Galmaarden

De Vlaamse Milieumaatschappij werkte voor de rivier de Mark een totaalplan uit om waterbeheersingswerken uit te voeren en vismigratieknelpunten op te lossen. Dit totaalplan omvat onder andere de constructie van 3 nieuwe overstromingsgebieden. De werken zullen zo'n 60 woningen in Galmaarden en Herne beschermen tegen overstromingen uit de Mark.

Deze week is in Galmaarden de eerste fase van de werken begonnen. Het rooien van de bomen daar waar een aarden dijk zal aangelegd worden. De waterkering wordt op verschillende manieren opgebouwd. Daar waar er voldoende plaats is komt er een aarden dijk, in de andere gevallen wordt er gekozen voor een betonnen muur of een damwand. Er komt ook een betere doorstroming van de Mark afwaarts Galmaarden door de aanleg van een winterbed aan het laagste en vaakst getroffen knelpunt in Galmaarden, de Driscaertmolen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?