De Vlaamse regering ondersteunt Vlaamse rand met 3 miljoen €

Gemeente Dilbeek wil extra middelen inzetten voor stedelijke problematiek.

“We vernamen vandaag via de pers dat de Vlaamse Regering extra middelen uittrekt om Vilvoorde, Dilbeek en Halle financieel te ondersteunen in hun aanpak van stedelijke problematieken. Ook Dilbeek is al jaren vragende partij om over extra middelen te kunnen beschikken vanuit het gemeentefonds. Bovendien loopt het jaarlijkse inkomstenverlies voor de gemeente ten gevolge van de taxshift tegen 2021 op tot 1,5 miljoen. Elke bijkomende inkomst is dus meer dan welkom. Ook Dilbeek heeft, als gemeente in de Vlaamse rand, in toenemende mate te maken met (groot-)stedelijke problematieken. Deze bijkomende middelen moeten dan ook in deze domeinen ingezet worden en kunnen dus niet dienen om belastingen te verlagen”, reageert Vlaams Parlementslid voor de Vlaamse Rand en burgemeester van Dilbeek Willy Segers.

Het gemeentebestuur wacht nu op de officiële bevestiging vanuit de Vlaamse Overheid over het precieze bedrag waarover de gemeente zal kunnen beschikken.  Daarna kan precies bepaald worden welke doelstellingen een extra duw in de rug kunnen krijgen. Dilbeek werd geselecteerd op basis van haar bevolkingsdichtheid, migratiesaldo van personen met niet-EU-nationaliteit en armoedecijfers.

“Deze middelen moeten dus ingezet worden in gerelateerde domeinen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de strijd tegen zwerfvuil, inbraken of kansarmoede en het inzetten op integratie, ontnederlandsing, tewerkstelling, huisvesting en handhaving. Daarnaast zijn ook investeringen noodzakelijk om de toenemende bevolkingsdruk op de publieke infrastructuur op te vangen zoals de bouw van scholen, de aanpassing van wegen en het uitbreiden van vrijetijdsinfrastructuur.    

Willy Segers reageert tevreden: “In aanloop naar de moeder aller verkiezingen in 2014, bracht ik alle burgemeesters uit Halle-Vilvoorde samen in Dilbeek. Het was mijn overtuiging dat we de toenemende beleidsproblematiek in de Rand en bij uitbreiding in heel Halle-Vilvoorde best vanuit een globale aanpak zouden bekijken en ook over alle partijpolitieke grenzen heen op het politieke forum moesten brengen.”

Dit voorstel kende bijval en reeds vóór de vorming van de federale en Vlaamse Regering werden gezamenlijke voorstelteksten overgemaakt. Nadien nam het Toekomstforum – waar alle burgemeesters van Halle-Vilvoorde in vertegenwoordigd zijn – deze taak over onder de administratieve vleugels van Haviland. “Onze intentie was om 5 jaar lang keihard te werken als centrumregio, ook al was er geen zicht op erkenning als centrumstad of centrumregio. We zaten niet stil en behandelden al heel wat thema’s. De regio-parlementsleden uit de verschillende politieke fracties ondersteunden deze werking. “

“Ik interpreteer deze beslissing van de Vlaamse Regering dan ook als een duidelijke aanmoediging van deze aanpak. De toenemende samenlevingsproblemen in dit druk bevolkte gebied van Vlaanderen, pal naast de hoofdstad, vragen om bijkomende ondersteuning. Ook de inwoners, de besturen of de vele organisaties die er actief zijn, … verdienen dit. Aan ons nu om hier oordeelkundig mee aan de slag te gaan!”, aldus Segers.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?