De MIVB beperkt aantal reizigers per voertuig

Na de bijkomende aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad helpt de MIVB haar reizigers om de nodige afstand in de voertuigen te behouden. De MIVB beperkt het aantal passagiers per voertuig. Ze vraagt haar reizigers zich goed te spreiden over de voertuigen, geen onnodige verplaatsingen te doen en de voorkeur te geven aan de daluren.

De overheid nam gisteren, dinsdag, versterkte maatregelen die vanaf vandaag gelden tot en met 5 april.

Het openbaar vervoer wordt aanzien als essentieel voor de goede werking van het land. De exploitatie blijft behouden zodat diegenen die het nodig hebben zich kunnen blijven verplaatsen. De Nationale Veiligheidsraad vraagt de openbaarvervoersmaatschappijen de regels voor social distancing tussen de reizigers in acht te nemen.

Voldoende afstand verzekeren

De MIVB heeft verschillende maatregelen genomen om voldoende afstand te bewaren tussen de reizigers onderling en tussen reizigers en personeel.

Affiches geven duidelijk het aantal toegelaten passagiers aan per voertuig. Om een goede verspreiding in de voertuigen te garanderen, raadt de MIVB aan om diagonaal tegenover elkaar te gaan zitten en niet rechtover of naast elkaar.

Om een afstand van anderhalve meter tussen de reizigers te respecteren wordt een twintigtal personen tegelijk toegelaten per tram, tussen 5 en 12 personen per bus afhankelijk van het voertuigtype (midi-, standaard- of gelede bus) en tussen 60 en 80 per metro afhankelijk van het metrotype.

De verkoop van vervoerbewijzen aan boord van de voertuigen blijft opgeschort om contact en de behandeling van cash te vermijden. De reizigers die een vervoerbewijs moeten kopen kunnen dat aan de GO-verkoopautomaten (in stations of bovengronds), in BOOTIK en KIOSK (uitsluitend betaling met betaalkaart) en via de MIVB-website (GO Easy).

De reizigers mogen enkel achteraan instappen om contact tussen reizigers en chauffeurs zoveel mogelijk te beperken.

De deuren van de meest recente trams (T2000, T3000 en T4000) en van de bussen zullen allemaal automatisch openen op vraag van de reizigers aan de halte. Binnenin de voertuigen moeten de reizigers de halte aanvragen met de drukknop. Alle deuren openen dan aan de halte, met uitzondering van de eerste deur. Deze maatregel kan om technische en veiligheidsredenen evenwel niet worden toegepast in de metro of in de oudste trams.

Tips voor de reizigers

De MIVB vraagt haar reizigers de aanbevelingen van de overheid goed op te volgen door de hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen, niezen en hoesten in de elleboogvouw, wegwerpzakdoekjes gebruiken, enz), om voldoende afstand te houden van elkaar en door niet noodzakelijke verplaatsingen te vermijden.

Alle lijnen worden nog altijd bediend. De MIVB waakt erover om de frequenties eventueel aan te passen aan de drukte van de voertuigen. Alle info op mivb.brussels

De MIVB bedankt het voltallige personeel voor hun inspanningen om een openbare dienstverlening te blijven verstrekken in deze moeilijke momenten, en de reizigers voor hun begrip en burgerzin.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?