De hernieuwbare energie van dit jaar is al opgebruikt

Op dinsdag 16 februari werden het Baljuwhuis en de kerktoren van Galmaarden enkele uren op een originele manier belicht. Met een laser kregen passanten de boodschap ‘Sorry, om 20u is de  hernieuwbare energie op’ te lezen. Klokslag 20 uur werd de projectie stopgezet. Met deze sensibiliseringscampagne wil het project Opgewekt Pajottenland de aandacht vestigen op de inspanningen die nodig zijn om te komen tot een energieneutraal Pajottenland in 2040. Bovendien zet het project hierbij ook zijn digitale bevraging naar de plaats van hernieuwbare energie in ons landschap in de kijker.

16 februari: de doelstelling van 13%

De Europese Unie legde ons land op om tegen 2020 13% hernieuwbare energie op te wekken. Als deze doelstelling gehaald werd, dan was het vandaag - 16 februari 2021 - Grey Day. Grey Day is de dag dat de groene energie voor dit jaar opgebruikt is. Deze onfortuinlijke feestdag, in het leven geroepen door Canvas, viel vorig jaar op 5 februari. Concreet wekten we in 2019 9,9% hernieuwbare energie op in ons land. Cijfers van Elia (zie hieronder) spreken echter hoop uit. We zouden in 2020 heel wat meer hernieuwbare energie geproduceerd hebben dan de jaren ervoor. Maar definitieve cijfers zijn momenteel nog niet voorhanden.

Uitzonderlijk jaar

Uit cijfers van Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, blijkt dat 2020 een uitzonderlijk jaar was op vlak van elektriciteit. De productie van hernieuwbare energie (uitsluitend offshore/onshore windproductie en productie van zonne-energie) bedroeg in 2020 18,6% van de elektriciteitsmix en steeg met 31% in absolute cijfers in vergelijking met het jaar 2019 (15,1 TWh in 2020, tegenover 11,5 TWh in 2019). Dat heeft onder andere te maken met de weersomstandigheden, maar ook met de toename van de geïnstalleerde capaciteit. Het totale elektriciteitsverbruik in 2020 was opvallend lager. Met 81 TWh lag het verbruik 7% lager dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaren. Op het hoogtepunt van de lockdown (tijdens de eerste golf) piekte de verbruiksdaling op bepaalde momenten van de dag tot -25% tegenover het normale peil. In de maand augustus klom het verbruik op sommige momenten weer tot het gemiddelde van de voorbije 5 jaren en overschreed het dat gemiddelde zelfs; dat kwam vooral door de hittegolf. De belasting hangt namelijk sterk af van de weersomstandigheden. Vandaar dat het heel moeilijk is om exact te bepalen in welke mate de verbruiksdaling precies toe te schrijven is aan de pandemie. Het jaar 2020 was gemiddeld een warmer jaar dan de voorbije 5 jaren. Dat kan de daling van het elektriciteitsverbruik ook deels verklaren.

Een originele actie met laserprojectie

De aanzet voor het strategisch project Opgewekt Pajottenland om nu naar buiten te komen, is om mensen in het Pajottenland bewust te maken van de noodzaak om in te zetten op hernieuwbare energie. “Gezien de coronamaatregelen konden we vandaag niet gewapend met koffie en chocolademelk de baan op trekken, zoals we vorig jaar deden. We kozen voor een alternatieve sensibiliseringsactie: een laserprojectie op het Baljuwhuis en de kerktoren in Galmaarden met de boodschap ‘Sorry, om 20 uur is de hernieuwbare energie op’. De tekst was te zien van 18 tot 20u. Om 20 uur was alle groene energie symbolisch op en werd de projectie gedoofd”, zegt Carolien Ruebens, coördinator Strategisch Project ‘Opgewekt Pajottenland’.

De ideale energiemix?

‘Opgewekt Pajottenland’ is een strategisch project dat werkt aan een visie rond hernieuwbare energie in het Pajottenland. De doelstelling is om tegen 2040 een energieneutraal Pajottenland te bekomen. “Dit betekent dat we ernaar streven om alle energie die we in het Pajottenland verbruiken ook hier produceren uit hernieuwbare energiebronnen. Het gaat dan om energie uit zon, wind, biomassa en waterkracht. Nog tot en met 15 maart 2021 bevragen we de Pajotten over hun toekomstvisie voor het Pajottenland. In onze simulatie kunnen de deelnemers zelf kiezen welke plaats hernieuwbare energie krijgt in het landschap. De resultaten hiervan worden voorgelegd aan de beleidsmakers in de Pajotse gemeenten”, aldus Carolien Ruebens.

Zelf ook je ideale Pajotse enrgiemix samenstellen? Surf naar www.opgewektpajottenland.be

Opgewekt Pajottenland is een samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vzw, Pajopower vzw en de negen gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw

Ingezonden foto's

.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?