De dementiewijzer, een waaier met informatie

De provincie Vlaams-Brabant, het Expertisecentrum dementie Memo, SEL Goal, en SEL Zorgnetwerk Zenneland hebben een dementiewijzer uitgebracht. De dementiewijzer is een hulpmiddel dat op een laagdrempelige manier informatie geeft aan mantelzorgers van mensen met dementie en professionelen in de dementiezorg.

In de provincie Vlaams-Brabant wonen ruim 250.000 zestigplussers. Tegen 2025 zullen dat er 320.000 zijn. De meesten onder hen stellen het goed, zijn actief en genieten van hun vrije tijd. Een beperkt deel van de ouderenpopulatie vraagt zorg. Eén van de aandoeningen die meer voorkomt bij het ouder worden is dementie.
Op dit ogenblik treft het naar schatting 19.000 mensen in onze provincie. Door de vergrijzing zal dit aantal in de toekomst nog toenemen.

Waaier

 De dementiewijzer, in de vorm van een waaier,  is een handig hulpmiddel dat mensen op weg zet naar de gepaste zorg of ondersteuning. De dementiewijzer is zo opgevat dat hij gemakkelijk uitnodigt tot gebruik. Hij is gebaseerd op vragen en antwoorden waar mensen mee zitten, is bondig en concreet en bevat heel wat communicatietips.

Jongdementie

Luk Meylemans, voormalig mantelzorger, getuigt dat een dergelijke dementiewijzer meer dan welkom is. Twintig jaar geleden werd zijn echtgenote getroffen door jongdementie. “Ze was af en toe wat verward maar tijdens het onderzoek na een verkeersongeval bleek dat er iets aan de hand was. De huisarts pakte het voorzichtig aan en ik belandde in een onbekende wereld. Ik zocht informatie in de bibliotheek maar durfde het boek niet mee naar huis te nemen. Zo confronterend was het.”, vertelt Luk.

Laagdrempeligheid

“Na enkele jaren vond ik in een tijdschrift een artikel over vorming rond dementie. Ik kreeg er veel informatie en kon er mensen ontmoeten die er professioneel mee bezig zijn maar ook andere mantelzorgers. Daarna sloot ik in Dilbeek aan bij een praatgroep voor mantelzorgers”, zegt Luk.

In Luks omgeving kenden de mensen dementie op jongere leeftijd niet. “In het begin had in de indruk dat ik alleen maar compassie kreeg en dat was het laatste wat ik nodig had. Gelukkig kregen we veel steun en begrip van familie en vrienden. “

Luk kon de dementiewijzer al eens doornemen. “Deze gids is zeer laagdrempelig. Een boek moet je helemaal gaan lezen maar in de dementiewijzer vindt je de informatie concreet, bondig en duidelijk. Had ik die toen gehad,…”, aldus Luk.

Veel vragen

Wie te maken krijgt met dementie wordt overvallen met vragen. Er is veel onwetendheid over, men weet niet hoe ermee om te gaan en waar men hulp en ondersteuning kan vinden. Mensen reageren vaak onbeholpen, ontkennend of afwijzend.

Dementiewijzer zet mantelzorgers en professionelen op weg

Om hieraan tegemoet te komen, lanceren de provincie Vlaams-Brabant, het Expertisecentrum dementie Memo, SEL Goal, en SEL Zorgnetwerk Zenneland de dementiewijzer. Dit is een compact hulpmiddel dat op een laagdrempelige manier mantelzorgers van mensen met dementie en professionelen in de dementiezorg op weg zet naar de gepaste zorg of ondersteuning. De dementiewijzer is gebaseerd op vragen en antwoorden waar mensen mee zitten, is bondig en concreet en bevat heel wat communicatietips.De dementiewijzer kost 1 euro per stuk en kan gekocht of besteld worden via www.dementie.be/memo

Info over dementie om kennis te bevorderen

‘De publicatie van de dementiewijzer sluit aan bij ons dementie-en ouderenbeleid, dat vooral inzet op informatie, deskundigheidsbevordering en stimuleren van het lokaal dementiebeleid. We werken hiervoor nauw samen met bovengenoemde partners’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.
Zo realiseerde de provincie mee de website www.vlaamsbrabant.be/wegwijsdementie

Deze website geeft een helder overzicht van alle organisaties die aan dementie werken, van diagnose en hulp tot begeleiding.
Iedereen die met de diagnose wordt geconfronteerd, zoals familieleden, mantelzorgers en professionelen,  kan ook gebruik maken van de brochure 'Dementie, u staat er niet alleen voor', een praktische gids die hen wegwijs maakt in het zorglandschap. Van deze brochure vonden sinds 2012 reeds 35.000 exemplaren hun weg naar het publiek.

Vorig jaar publiceerde de provincie de brochure ‘Jongdementie onder de loep’, een publicatie die zich specifiek richt naar mensen met jongdementie.
Personen met jongdementie hebben namelijk specifieke noden waar het bestaande zorgaanbod in Vlaanderen onvoldoende aan tegemoet komt. Noodgedwongen doen ze een beroep op het zorgaanbod voor ouderen. De zoektocht naar geschikte hulp verloopt moeilijk en is emotioneel belastend. Deze brochure biedt een leidraad. 

MEMO, het expertisecentrum voor dementie viert dit jaar haar 15-jarig bestaan. De voorbije jaren werd de werking van Memo in Halle-Vilvoorde mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant. De provincie ondersteunt eveneens projecten rond jongdementie.

Via de ouderenadviesraden reikt de provincie lokale besturen ideeën aan of moedigt specifieke lokale initiatieven aan die kaderen in een dementie-en ouderenbeleid.
‘We ondersteunen ook lokale initiatieven met subsidies voor kleinschalige dagopvanginitiatieven en buurtgebonden vernieuwende projecten. Ze zorgen er immers voor dat ouderen met of zonder dementie langer thuis kunnen wonen en zich thuis voelen in de samenleving’, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?