De Burgerlobby PRO stelt zijn lijsttrekkers voor.

De Burgerlobby PRO zal in Vlaams-Brabant lijsten indienen, zowel voor de federale als voor de Vlaamse parlementsverkiezingen. De lijsttrekkers van PRO in Vlaams-Brabant zijn: Leen Servranckx (Galmaarden), Sofie Lapiere (Kortenberg), Erik Beunckens (Asse) en Joris Verspecht (Merchtem).

De lijsttrekkers stellen zich voor:

Joris Verspecht

Lijsttrekker Vlaams parlement Vlaams-Brabant

“Ik combineer een job als leerkracht in het VKO van Opwijk met het ondernemerschap: ik run een verhuurbedrijf van o.a partytenten en organiseer kinderfeestjes. Ik ben 38 jaar oud, samen met Charlotte en vader van twee kinderen. Jarenlang ben ik actief geweest in KAJ en KSA, zowel als lid en leider. Ik kreeg de politieke microbe te pakken nadat ik een jaar voorzitter was van de leerlingenraad Sint-Donatus. Op sportief vlak was ik speler en ben ik zes jaar coach geweest bij de basketclub Merchtem Eagles. In het weekend kan je mij nu nog tegenkomen in de sporthallen van Vlaams-Brabant als basketbalscheidsrechter of op een KWB activiteit. Mijn drukke politieke agenda maakt echter dat dit op een laag pitje staat.

Politieke loopbaan In juni 2000 stapte ik in Merchtem in de politiek voor CD&V en werd meteen rechtstreeks verkozen met een mooie score van meer dan 500 voorkeurstemmen. Samen met Peter Poulussen bedacht ik het spel ‘voor één dag burgemeester’. Burgers kondenn geld inzetten op beleidsdomeinen die zij belangrijk vonden voor hun gemeente. Het spel stimuleerde de participatie van de inwoners en is vandaag nog steeds heel populair in CD&V kringen. Tijdens de verkiezingen van 2006 verdubbelde ik mijn score vanop een dertiende plaats met meer dan 1000 voorkeurstemmen. Mijn werkijver, positivisme en gedrevenheid bleven niet onopgemerkt bij de inwoners. Ondanks de mooie score vloog CD&V naar de oppositiebanken. In 2007 zette ik mijn eerste stappen in de nationale politiek. Vanop een negende plaats kreeg ik 5000 voorkeurstemmen achter mijn naam. Mijn actie ‘24u de blokmobiel’ – tegen verkiezingen tijdens de examenperiodes werd door vriend en vijand geroemd.

2008 is het jaar dat ik werd gevraagd om congresvoorzitter te worden van ‘Jong CD&V nationaal’. Samen met meer dan 200 congresgangers dacht ik i het Vlaamse Parlement na over de toekomst van Europa. Verder bleef ik gemotiveerd meebouwen aan de uitbouw van CD&V als jongerenvoorzitter van regio Asse.

Ik probeerde steeds binnen de bestaande structuren de gang van zaken te veranderen, maar botste vaak tegen eenzelfde muur: een muur van particratie, van familiecratie enzovoort. Een muur van onwil om het vastgeroeste partijpolitieke systeem grondig te veranderen. Daardoor kreeg ik het gevoel dat traditionele partijen niet echt bezig zijn met de burger, maar wel met het ‘eigen belang’. Ook het willens nillens in de familie willen (moeten?) houden van de partijscepter (zeg maar de politieke dynastieën).

Dat is ook de reden waarom ik besliste om mijn inzet bovenlokaal af te bouwen en me vooral op Merchtem te richten.  Toen in 2017 CD&V Merchtem ook nog eens de meerderheid begon te steunen en zich niet langer verzette tegen de wildbouw van appartementen en de mogelijke link tussen de politiek en de appartementenindustrie (verschillende prominenten van het Merchtemse schepencollege zijn actief in de vastgoedsector of richten een vastgoedkantoor op als actieve bouwpromoter!) was de maat voor mij vol. Ik heb mijn mandaat teruggegeven aan de CD&V, stapte direct uit de gemeenteraad en ging mijn eigen politieke weg. 

In november 2017 werd ik één van de stuwende krachten achter PRO Merchtem. Samen met andere kandidaten zijn we voor een ander verhaal voor Merchtem gegaan, een positief verhaal met respect voor iedereen. Een verhaal waar vooral de inspraakcultuur hoog op de agenda staat.

Enkele maanden later verraste PRO Merchtem vriend en vijand met een prachtige score. Maar liefst 25% van de Merchtemnaren uitte zijn vertrouwen in PRO en maakte duidelijk dat mensen een ander positief beleid willen.

De uitslag van de verkiezingen werd de avond zelf spijtig genoeg overschaduwd door aloude politieke spelletjes. Zonder moeite of schaamte werden dure eden en beloftes gebroken door de traditionele partijen. Maggie De blok werd geen burgemeester, tijdens de onderhandelingen tussen N-VA en CD&Vplus kreeg N-VA een verbod van de partijtop om samen te gaan met PRO. De woorden waren nog niet koud of CD&V zat al op de sofa bij Maggie De Block. De snelheid van de gebeurtenissen kan je op twee manieren verklaren: ofwel was er al lang een akkoord, ofwel is er weinig tot niks over inhoud gepraat.

PRO Merchtem en zeker ook ikzelf moesten nadien ‘bekomen’ van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de steun van de burgers en het appél van mensen buiten de gemeente Merchtem om zich te groeperen heeft hem ertoe aangezet om een stap verder te zetten. Zo kwamen we tot de oprichting van PRO - De burgerlobby, een koepel die lokale burgerbewegingen verenigt.

Samen met gemotiveerde burgers wil ik, als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement, gaan voor een nieuwe bestuurscultuur zonder afstand tussen bestuur en burger. “

Sofie Lapière

Plaats 2 Vlaams parlement Vlaams-Brabant

Sofie Lapière is communicatiespecialist en alleenstaande mama van 2 dochtertjes. “Ik ben geboren en getogen in Kortenberg en woont in de deelgemeente Meerbeek. Ik ben lid van het oudercomité van de gemeentelijke basisschool de Boemerang, lid van de milieu adviesraad en bestuurslid & secretaris, van KNV, Kortenberg Neutrale Visie.

Inspraak en burgerparticipatie vind ik heel belangrijk, vertaald naar een open en transparant beleid.  De politiek botst steeds vaker tegen de grenzen van de democratie, staat te ver van de burger en dat is vooral op lokaal vlak zeer voelbaar in een falend beleid.  En meteen heb je hier de beweegreden voor mijn stap naar de (lokale) politiek.

Met mijn communicatie-ervaring, organisatie sensiviteit en vooral mijn sociale vaardigheden, kan ik de wensen van verschillende doelgroepen goed omzetten naar kansen en verwezenlijkingen.

“Hokjesdenken is voorbij, een beleid moet worden afgetoetst met de burger en die is niet altijd over de ganse lijn kleurgebonden.  In de politiek wordt deze polarisatie in stand gehouden, terwijl de burger al veel verder geëvolueerd is in zijn/haar denken.  Mensen willen vooruit met daadkrachtige oplossingen en het maakt niet uit onder welke noemer die oplossingen geplaatst worden: rood, groen, geel, oranje of blauw. Zolang er maar een maatschappelijk draagvlak is en de beweegredenen erachter deontologisch correct zijn.

In mijn vrije tijd doe ik aan zaalvoetbal. Samen met een paar vriendinnen heb ik 15 jaar geleden een ploegje opgericht.  Voetbal is een echte ploegsport waar je met z’n allen vecht voor hetzelfde resultaat.  Dat vind ik echt plezant omdat ik een echte teamplayer ben, zowel professioneel als op persoonlijk vlak waar het team belangrijker is dan de individuele speler. In het Vlaams Parlement hoop ik een substantiële bijdrage te kunnen leveren in één of meerdere van de volgende commissies die mij nauw aan het hart liggen: • Opvolging klimaatbeleid; • Brussel en de Vlaamse Rand; • Onderwijs, welzijn volksgezondheid en gezin.

Leen Servranck

Lijsttrekker Federaal parlement Vlaams-Brabant

Leen Servranckx is geboren in Elsene. Maar sinds mijn huwelijk (1981) woon ik in Galmaarden. Ik ben licentiaat (master) in de rechtswetenschappen & criminologie. Bovendien ben ik gediplomeerd in bedrijfsadministratie en personeelsbeleid, maar vooral een gedreven communicator. Mijn huidige functie is afgevaardigde-bestuurder bij ACV. Ik ben een ‘no-nonsens’ mens en zeg steeds, zonder omwegen, waar het op staat. Ik hou wel een gezonde balans tussen ondernemen en empathisch luisteren. Via GB.G (Gemeentebelangen-Galmaarden) dat staat voor een sociaal- en doelmatige aanpak én voor een transparante, integere en professionele wijze van besturen met respect voor de positie en de belangen van de burger, verenigingen, belangengroeperingen, kleine zelfstandigen en ondernemingen, wil ik mij actief inzetten voor het PRO-project wegens haar innovatief & gedurfd karakter. De mogelijkheid en de kans krijgen, los van de traditionele structuren, om divers te mogen denken, mij wendbaar te mogen opstellen en vooral de burger centraal te zetten, zie ik als een boeiende uitdaging. Inderdaad, iedereen heeft ‘de-mond-vol’ van : diversiteit, levenslang & -breed leren, terwijl voor mij diversiteit begint bij het anders te mogen denken én ook een nieuwe aanpak te kunnen hanteren. De burger centraal stellen gaat veel verder dan bevragingen en referenda uitschrijven. Het gaat wél over permanent werk maken om de burger te informeren, te sensibiliseren, te motiveren, te vormen en op te leiden. Telkens opnieuw moeten er opnieuw democratische draagvlakken worden gecreëerd. Ik wil op een andere manier luisteren en analyseren van wat de burger – maar ook het georganiseerde middenveld (vb : de vakbond) – zegt. Ik verfoei het ‘hokjes-denken’ en wil mij niet laten ‘insluiten’ bij links of rechts, maar wil zaken in evenwicht brengen. Bij GB.G heb ik dit – samen met anderen – in de praktijk kunnen omzetten en ik hoop dit ook bij PRO te mogen waarmaken. Mijn levensspreuk is : “Onmogelijk is een woord dat je alleen maar tegenkomt in het woordenboek van idioten.“ (ct. Napoleon Bonaparte, Franse Keizer).”

Erik Beunckens

Plaats 2 Federaal parlement Vlaams-Brabant

Erik Beunckens, 57 jaar. “Ik heb 4 kinderen, 3 stiefkinderen (tussen 31 en 11 jaar oud). Ik ben samenwonend in Zellik en ben sinds 1994 actief in de lokale politiek actief, bij de Lijst Zellik-Relegem, waarvoor ik gemeenteraadslid ben sinds 2013. Er moet heel wat veranderen, ook op Vlaams en federaal vlak. Politiek moet eerlijk, transparant, weldoordacht en met respect voor haar burgers en hun ideeën gevoerd worden. Er moet met andere woorden dringend een kentering komen en van de klassieke politieke partijen moet zeker geen heil in die richting verwacht worden. Zij wentelen zich immers in zelfgenoegzaamheid, houden zich enkel vast aan “de macht” en zijn meer bekommerd om hun postjes en hun passage aan de vetpotten dan met het algemeen welzijn van hun bevolking. Een burgerlobby zoals PRO kan hier het antwoord betekenen en het begin inluiden van een nieuwe – propere – politieke cultuur. Hopelijk kan deze burgerlobby zich ontwikkelen tot een vaste waarde in heel Vlaanderen en beginnen wegen op een correcte politieke besluitvorming die “de politiek” terug naar de burgers brengt. Dit waren dan ook de beweegredenen dat ik – lijsttrekker bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen van het kartel ZellikRelegem-VOLK en herverkozen met 609 voorkeurstemmen – beslist heb mij bij de burgerlobby PRO aan te sluiten en te kandideren bij de volgende nationale verkiezingen in mei 2019. Wie mij kent, weet dat ik rechtlijnig ben, recht op mijn doel afgaat en mij door niemand de mond laat snoeren.  Velen in het sociale leven kennen mij ook als afgevaardigd bestuurder van FedCaf (“Federatie van Cafés van België”) die de belangen van onze lokale horeca ten harte neemt. In die functie kom ik regelmatig op televisie en verdedig ik de belangen van de café’s (de cultuurcentra van de kleine man) op het hoogste politieke niveau. Ook daar heb ik al regelmatig moeten vaststellen hoe “rot” de politiek op dat niveau gevoerd wordt. Onze burgers verdienen een eerlijke doortastende stem op het hoogste niveau, en daar zal ik dan ook ten volle voor gaan.”

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?