‘De Bruegeltoren valt om, wanneer volgt de ruilverkaveling?’

Groen vraagt om eindelijk te investeren in bos, natuur en duurzame landbouw. Groen Gooik vernam dat gemeente Gooik dan toch geen uitkijktoren zal bouwen op de Kesterheide. “Dat is geen verrassing, want we hadden vorig jaar al gewaarschuwd dat deze Bruegeltoren een luchtkasteel was (1). De gemeente bleef toen echter tegen beter weten in volhouden dat de toren er zeker zou komen. Wat we voorspeld hadden, is nu uitgekomen: het torenproject is mislukt door de slechte opvolging vanuit de gemeente. Gooik laat daarmee zowat 100 000 euro provinciale subsidies verloren gaan en verliest zo heel wat middelen en geloofwaardigheid”, zegt Groen Gooik.

“Op zich vinden we het echter geen probleem dat deze toren er niet komt, integendeel. In tijden van corona zou het nog wereldvreemder dan voordien zijn om zo een dure infrastructuur te bouwen. Het stoppen van het torenproject zorgt er ook voor dat de gemeente haar eigen inbreng van zowat 40 000 euro hopelijk zinvoller zal besteden. Groen vraagt om de vrijgekomen middelen volledig te investeren in bosuitbreiding en speelnatuur in onze gemeente. Gooik telt amper 5% bos tegenover een Vlaams gemiddelde van 12% bos en heeft dus heel wat achterstand in te halen.”

“De voorbije jaren is er niets van bos bijgekomen op initiatief van de gemeente. Nochtans hebben we meer dan ooit bos nodig omwille van het klimaat, de biodiversiteit en om ons als mens gezond te kunnen voelen in een gezonde leefomgeving. Vanuit Groen hebben we eerder al concrete voorstellen gedaan voor meer bos: Sportbos in Strijland, Magisch Lindebos in centrum Gooik… Er zijn momenteel trouwens royale Vlaamse subsidies ter beschikking om dit waar te maken. Alles hangt dus af van de interesse en de goede wil van de gemeente zelf. Gooik zou ook nog beter kunnen samenwerken met Natuurpunt voor aankoop en inrichting van natuurgebieden.”

“Hoogmoed komt voor de val. Het omvallen van de Bruegeltoren is een illustratie van deze spreuk die Bruegel schilderde met zijn Toren van Babel. Hier valt een wijze les uit te leren. Er is immers een ander achterhaald prestigeproject in Gooik dat nog veel duurder is en ook totaal onzinnig geworden in tijden van corona… Het ruilverkavelingsproject in Gooik zal minstens 2,5 miljoen euro kosten aan de gemeente (de belastingen werden hiervoor dit jaar al verhoogd) en 12,6 miljoen euro aan Vlaamse subsidies[1]. Vanuit Groen vragen we uitdrukkelijk om deze dure ruilverkaveling te vervangen door een kleiner project dat minder kost, minder negatieve gevolgen heeft voor ons landschap én waarbij ingezet wordt op duurzame familiale landbouw in plaats van grootschaligheid.

Nog een wijsheid van Bruegel: een ezel stoot zich geen tweede keer aan eenzelfde steen”, aldus Groen Gooik.

[1] Pagina 76: www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Gooik/Plannen%20intranet/Beknopte%20beschrijving%20rvk%20plan%20en%20kostenraming%202019.pdf


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?