De bib van Gooik is geselecteerd voor het project Leeshelden!

Het project ‘Leeshelden’ werd vorig jaar opgestart door de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw. Vrijwilligers van de bibliotheek hielpen kinderen uit de lagere school, met de steun van de provincie, om hun leerachterstand in te halen. Nu is er vanuit de provincie een medewerker aangesteld die het project zal begeleiden in 10 deelnemende gemeenten in de regio Pajottenland & Zennevallei .

Gedurende 10 weken gaan vrijwilligers in de bibliotheek aan de slag met leerlingen met een leesachterstand. Ze lezen 1,5 uur per week (samen een drietal boeken) en oefenen zo op technisch lezen. Aansluitend vindt er steeds een knutsel- of spelmoment plaats om het leesplezier nog meer te bevorderen.

De deelnemers zijn 15 leerlingen uit het tweede en derde leerjaar met leesmoeilijkheden. Ze worden door de zorgcoördinatoren van de scholen aangebracht. Deze leerlingen worden ingedeeld in drie niveaugroepjes (beginnend – gemiddeld – gevorderd) van telkens 5 leerlingen. Elk groepje wordt begeleid door een vaste vrijwilliger.

De drie vrijwilligers die de leesgroepjes in de bibliotheek begeleiden krijgen de nodige opleiding van vzw De Horizon. De 10 leessessies vinden plaats van januari/februari tot juni in de bib, tegelijk werken de betrokken scholen met het lessenpakket. Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant. Er zal natuurlijk voor gezorgd worden dat het project corona-proof kan verlopen.

“Vandaag hoorde ik van onze bibliothecaris Ellen De Broyer dit  fijn nieuws. Als schepen van onderwijs ben ik heel blij dat we dit aanbod  krijgen voor onze Gooikse scholen! In de huidige omstandigheden is elk initiatief om onze kinderen extra te ondersteunen welkom in het onderwijs!”, aldus Christa Dermez.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?