Danny Smagghe (Open Vld) schuldig aan discriminatie

DILBEEK - Oud-provincieraadslid Danny Smagghe (Open Vld) is door de correctionele rechtbank schuldig bevonden aan het aanzetten tot discriminatie en segregatie. Hij had in de zomer van 2003 voorgesteld om allochtone jongeren te weren uit de Vlaams-Brabantse provinciale domeinen. Hij deed die uitspraken toen er tijdens die warme zomer enkele incidenten voorvielen in het provinciaal domein van Huizingen met Brusselse jongeren van allochtone origine. Smagghe kreeg opschorting van straf, waardoor hij schuldig werd bevonden, maar geen straf krijgt.

Na de incidenten verstuurde Danny Smagghe een persbericht waarin hij voorstelde om alle allochtone jongeren de toegang te ontzeggen tot de provinciale domeinen. Hij motiveerde zijn voorstel door te schrijven dat het ‘onmogelijk was om het kaf van het koren te scheiden en dat dat jammer was voor de vreemdelingen die zich wel correct gedragen’. Het bleef niet bij dat ene persbericht. Ook de regionale televisiezenders TvBrussel en Ring Tv herhaalde hij dat voorstel. Nadat hij door partijgenoot Karel De Gucht op de vingers was getikt, zwakte het provincieraadslid dat voorstel af. Samen met Tarik Fraihi van Kif Kif en Fouad Ahidar van het toenmalige Spirit stelde hij een gemeenschappelijke verklaring op. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) vond dat onvoldoende en diende klacht in.

Tijdens zijn proces haalde de Open Vld’er aan dat zijn uitspraken bedoeld waren om de bestendige deputatie aan te zetten tot actie. De rechter vond dat Smagghe aanzette tot discriminatie en segregatie en verklaarde hem schuldig. Hij moet geen straf uitzitten, maar moet het CGKR een schadevergoeding van één euro betalen.

 (foto archief persinfo)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?