Coronavirus belemmert succesverkoop van stickeractie, ook in Lennik en Gooik

Rode Kruisafdeling Lennik-Gooik is ontgoocheld. Tot op heden bracht de stickeractie slechts één tiende op van wat ze vorig jaar opleverde. Voor het eerst in 60 jaar kon de stickeractie van het Rode Kruis dit jaar niet doorgaan zoals gepland, net nu de vrijwilligers dit duwtje in de rug meer dan ooit kunnen gebruiken. Dat heeft ernstige gevolgen voor de financiële middelen van de lokale afdeling. De afdeling vraagt alsnog uw steun.

Maar liefst 770.000 stickers met Suske en Wiske in de hoofdrol waren al gedrukt voor de uitbraak van de coronacrisis in ons land. Liever dan ze weggooien, gaf het Rode Kruis de stickers cadeau. Ze werden in Vlaamse brievenbussen gestopt met een warme oproep om de lokale vrijwilligers te steunen.

Normaal gaat de opbrengst van deze stickeractie volledig naar de lokale werking. In het geval van Lennik-Gooik zou de opbrengst van de stickerverkoop vooral besteed worden aan nieuw lesmateriaal voor de gratis cursussen eerste hulp en AED (gebruik van automatische externe defibrillatoren voor reanimatie), voor de verdere opleiding van onze vrijwilligers en voor aankoop van nieuw materiaal voor de uitleendienst voor medische hulpmiddelen.

De afdeling bleef actief gedurende de crisis.

In Vlaanderen zijn de Rode Kruisvrijwilligers op diverse terreinen actief. Ze verlenen onder meer hulp en psychosociale bijstand, organiseren eerstehulpposten, geven gratis opleidingen eerste hulp aan de bevolking en organiseren heel wat zorgactiviteiten voor kwetsbare mensen in onze samenleving. 

Ook in Lennik en Gooik bleven de rode-kruisvrijwilligers actief gedurende de coronacrisis.

Ze hadden hun handen vol met allerlei opdrachten…  zo zorgde de plaatselijke afdeling voor het wekelijks transport van medisch materiaal (mondmaskers, ontsmettingsproducten, handschoenen) tussen de provincie en de gemeente, die ze dan verder verdeelde aan tandartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en woonzorgcentra.

Ook hielpen zij het triagecentrum in  Lennik inrichten, samen met de gemeente en de brandweer. Bovendien zetten de vrijwilligers zich wekenlang in om de patiënten te begeleiden die zich aanmelden op het triagecentrum. Verder verdeelden de vrijwilligers van Lennik-Gooik de mondmaskers voor minder-validen die thuis verzorging krijgen.

Toon uw solidariteit met de vrijwilligers

Niet iedereen kreeg een sticker in de bus en had zo de mogelijkheid om het plaatselijke rodekruis te steunen. Die steun blijft echt nodig zodat de afdeling Lennik-Gooik zoveel mogelijk kwetsbare mensen in nood kan blijven helpen, nu en in de toekomst.

Indien u geen sticker vond in uw brievenbus of indien u de plaatselijke afdeling een warm hart toedraagt, kan u onze afdeling nog helpen door een bijdrage te storten op onze giftenrekening rekening BE80 7360 2605 5577.
Voor giften vanaf € 40 ontvangt u begin volgend jaar bovendien een fiscaal attest. Uw steun is broodnodig.

Bedankt

"Tenslotte is het ook aan ons, het Rode Kruis om iedereen in deze moeilijke tijden te bedanken. Dank aan de donateurs, zonder wie we niet konden optreden. Bedankt aan alle vrijwilligers, die ons verbazen door hun aantal en hun inzet. Dank aan degenen die voor de kinderen hebben gezorgd, zodat anderen konden werken. Bedankt aan het zorgpersoneel voor hun soms krankzinnige, bovenmenselijke inspanningen. Bedankt aan degenen die bloed blijven doneren. Bedankt aan de media die ons deze ruimte biedt om te spreken. Bedankt voor je gift, groot of klein. Deze gaat integraal naar onze werking", aldus Communicatieverantwoordelijke Michel Dumont.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?