Corona-waardebon deze week in de brievenbus

Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad beslist om enkele ondersteunende maatregelen in te voeren voor inwoners én handelaars van de gemeente naar aanleiding van de coronacrisis.

Eén van die maatregelen is om iedere inwoner een Corona-waardebon van 5 euro toe te kennen om te gebruiken bij lokale handelaars (om het aantal bons per gezin te bepalen werd de gezinstoestand op 1 augustus 2020 gebruikt). Op deze manier wordt er in totaal nagenoeg 45.000 euro extra geïnvesteerd in de lokale economie.

Ieder gezin ontvangt deze week de waardebon(nen) met begeleidende brief. Deze waardenbonnen worden door personeelsleden van het lokaal bestuur bedeeld.

"In iedere enveloppe zit ook een overzicht van de deelnemende handelaars", laat het gemeentebestuur weten. "Aangezien handelaars zich nog steeds kunnen melden om deel te nemen aan het waardebonnensysteem verwijzen we ook naar onze website: www.galmaarden.be/waardebon. Daar staat altijd de recentste lijst ter beschikking. In de supermarkten zijn deze bons uitzonderlijk niet geldig. Dat besliste de gemeenteraad omdat zij hun deuren op geen enkel ogenblik hebben moeten sluiten in de lockdown-periode."

"We vragen aan onze inwoners om hun waardebonnen zeker tijdig te gebruiken, liefst gespreid over verschillende deelnemende zaken, om zo onze lokale handelaars te ondersteunen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?