Corona-herstelplan voor inwoners, handelaars en verenigingen kost 3 miljoen

Halle heeft een herstelplan uitgewerkt dat inwoners, verenigingen, handelaars en ondernemingen meer ademruimte moet geven na de coronacrisis. Het gaat daarbij niet enkel om fiscale maatregelen. Er komen ook tal van acties die het algemeen welzijn in de stad bevorderen. 

Deze plannen werden voor het eerst voorgesteld tijdens een virtuele persconferentie

De federale en Vlaamse overheid namen al verschillende maatregelen om inwoners, handelaars en ondernemingen extra zuurstof te geven tijdens de coronacrisis. Maar om ook op de lokale noden antwoorden te bieden, pakt de stad Halle uit met een herstelplan. “Als lokaal bestuur worden we immers dagelijks geconfronteerd met de wonden die de coronacrisis in onze stad heeft achtergelaten. Met dit herstelplan proberen we hierop in te spelen. Bijzondere aandacht gaat daarbij ook naar onze kinderen en jongeren, de meest kwetsbare inwoners en de lokale economie”, zegt burgemeester Marc Snoeck.

De financiering van dit herstelplan?

Al deze acties vragen een grote financiële inspanning van de stad. Een extra uitgave die ook niet begroot was. Bovendien misloopt de stad momenteel honderdduizenden euro’s aan inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Dat zorgt ervoor dat Halle naar schatting zo’n 3 miljoen euro extra zullen moeten vrijmaken in de begroting. Het bestuur bekijkt nog op welke manier dit zal gebeuren. “Maar we gaan in geen geval de personenbelasting of de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhogen of een soort coronabelasting invoeren. We beseffen immers dat de coronacrisis voor heel wat inwoners ook een financiële impact heeft gehad. Maar met dit ambitieus herstelplan hopen we iedereen er opnieuw bovenop te krijgen. Dat is ook de reden waarom er in dit herstelplan heel veel aandacht gaat naar de meest kwetsbare inwoners, kinderen en jongeren, de lokale economie en de verenigingen”, aldus Marc Snoeck.

Het plan valt uit elkaar in 6 grote delen.

Voor de inwoner

 • De stad zorgt voor een aanvullende crisissteun voor inwoners die – ongeacht hun statuut - door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Deze steun wordt toegezegd na een sociaal en financieel onderzoek. De stad maakt het aanbod op het vlak van financiële hulpverlening zo ruim mogelijk bekend. Om dit alles mogelijk te maken is dit jaar een bijkomend bufferbudget van 250.000 euro voorzien.
 • Via lokale organisaties wordt materiële hulp voorzien zoals hygiënische producten voedsel of hulpmiddelen voor het onderwijs.
 • De stad gaat een actieve en bemiddelende rol spelen voor mensen die de gezondheidsfacturen of de huur niet meer kunnen betalen. Medische verzorging en een goeie huisvesting zijn ook in coronatijden een basisrecht.
 • Maar ook vrije tijd is dat. Daarom probeert de stad de geplande stadsevenementen te vervangen door een waardevol alternatief. Zo denken we eraan om de geplande openluchtcinema te vervangen door een drive-inbioscoop en de festivals te vervangen door kleinschalige concerten. Voorts is de toegang tot het stadsmuseum tot het einde van dit jaar gratis.
 • Heel wat inwoners zijn gestorven aan het covid-19-virus. Maar ook mensen die overleden zijn door een andere oorzaak kregen tijdens de lockdown geen normale uitvaart. Voor hen allemaal organiseert Halle eind dit jaar een herdenkingsplechtigheid. Ook op psychologisch of emotioneel vlak probeert Halle de nabestaanden te ondersteunen met allerlei informatiesessies over rouwen en eenzaamheid en extra afscheidsmomenten op de begraafplaats.
 • Heel wat inwoners hebben tijdens de coronacrisis het fietsen en wandelen herontdekt. Daarom worden alle straten in het historisch centrum een fietsstraat. Wagens blijven in deze straten uiteraard welkom maar mogen niet sneller rijden dan 30 km/u en ze mogen ook geen fietsers inhalen. Dit betekent niet dat alle straten rood worden geschilderd, maar wel wordt overal de nodige verkeersignalisatie voorzien. Voorts komen er nog dit jaar twee extra fietsenstallingen in het centrum.

Voor de handelaars, horeca-uitbaters en ondernemingen

 De stad zal heel wat belastingen en retributies schrappen voor de periode tussen 13 maart, dat is de dag dat de lockdown intrad, en 30 september 2020. Het gaat dan onder meer over de belasting op terrassen of de inname van openbaar domein voor handelsactiviteiten. Ook de belasting op de ambulante handel voor markten en kermissen moet voor deze periode niet betaald worden.

 • Horecazaken mogen hun terrassen uitbreiden om de veiligheidsafstand van 1,5 m tussen de klanten en het personeel te garanderen. Intussen werd voor elke horeca-uitbater een haalbaar plan uitgewerkt waarbij de doorgang voor hulpdiensten of voetgangers gegarandeerd blijft. De extra inname van het openbaar domein is gratis voor de horeca-uitbaters.
 • Inwoners kunnen Halle Trakteert-bons kopen waarbij ze 10% korting krijgen op een waardebon van maximum 100 euro. Op die manier stimuleert het gemeentebestuur het lokaal winkelen. Een eerste actie werd opgestart toen de niet-essentiële winkels opnieuw de deuren openden. Een tweede actie is voorzien in de loop van de maand juni, op die manier ondersteunen men ook de cafés en restaurants die nu opnieuw de deuren mogen openen. Een bijkomende actie is mogelijk tegen het najaar. Er werd al gezorgd voor de nodige stickers die de veiligheidsmaatregelen accentueren en logistieke ondersteuning opdat iedere handelaar en klant zich ook veilig voelt.
 • Halle voorziet een promotionele ondersteuning voor de handelaars. Zo was vorige week Radio 2 al te gast in onze stad waarbij het winkelhieren uitgebreid gepromoot werd. Hiervoor schakelt de stad ook de eigen communicatiemiddelen in. Zo voorzien we een speciale editie van het stadsmagazine Info Halle waarin de lokale handelaars zichzelf gratis kunnen promoten.

 Voor de verenigingen

 • Halle verhoogt de subsidiepot voor haar verenigingen eenmalig met 25%.Er wordt zeer pragmatisch omgegaan met de voorwaarden die gelden voor het verkrijgen van een subsidie. Hiermee willen men vermijden dat verenigingen de extra kosten door de coronamaatregelen aan hun leden doorrekenen of dat ze hun werking moeten stopzetten of inperken. Hiervoor wordt zo’n 125.000 euro extra vrijgemaakt.
 • Voorts krijgt Halle 500.345 euro uit het noodfonds van de Vlaamse regering om sport- cultuur- en jeugdverenigingen te ondersteunen. Dit geld komt bovenop de subsidieverhoging van de stad. Daardoor krijgen de verenigingen extra zuurstof. En dat is nodig want door de coronacrisis werden heel wat activiteiten noodgedwongen geschrapt.
 • Verenigingen die in geldnood zitten, kunnen hun subsidies ook vroeger uitbetaald krijgen. Een extraatje bijverdienen kan nog steeds met onze mondmaskeractie. De stad betaalt 1,5 euro voor elk mondmasker dat voldoet aan de veiligheidsnormen. Hiervoor werd eerder al 80.000 euro vrijgemaakt.
 • De evenementen waarbij de stad een partner is worden best zoveel mogelijk uitgesteld naar een later moment. De subsidies die hiervoor voorzien waren, kunnen hiervoor opnieuw gebruikt worden.
 • De stad voorziet een financiële steun van zo’n 9000 euro voor Halattraction die nu een loods huurt om de praalwagens van de groepen te bewaren voor het volgende carnavalsfeest.
 • Het projectsubsidiereglement wordt versoepeld voor 2020 en 2021. Verenigingen krijgen daardoor extra kansen om hun werking opnieuw op te starten. Een projectsubsidie kan uitzonderlijk ook meer dan 3 keer aangevraagd worden voor eenzelfde project.

Voor de zorginstellingen?

 • Zorgverleners of veiligheidspersoneel die tussen 13 maart en 30 juni een parkeerboete kregen tijdens de uitoefening van hun job kunnen een kwijtschelding van de boete krijgen.
 • Het personeel van de zorginstellingen van de stad krijgen, voor hun uitzonderlijke inzet, een gevarenpremie bovenop hun loon. De extra kost wordt geraamd op 76.000 euro.
 • Halle legt voor de zorgtaken van de zorginstellingen een strategische stock aan van beschermingsmateriaal.
 • De stad blijft ook in de toekomst de regierol voor de gezondheidszorg voor haar rekening nemen. Tijdens de coronacrisis is meermaals gebleken dat dit nodig was, zeker op ogenblikken dat er soms tegenstrijdige aanbevelingen waren. Door de verschillende partijen regelmatig samen te brengen en een doordachte aanpak uit te werken die door iedereen gedragen wordt, wordt de gezondheidszorg in onze stad geoptimaliseerd.

 Voor kinderen en jongeren?

 • Het vrijetijdsaanbod op locatie voor kinderen zal deze zomer door de strenge maatregelen beperkt zijn. Daarom kunnen kinderen gebruik maken van een inspirerend doeboekje vol tips en tricks om te spelen, te bewegen en te genieten in de eigen buurt. Dit kan binnenkort afgehaald worden in de bib, Jeugd & Onderwijs, het stadhuis of het Sociaal Huis.
 • Halle ondersteunt zo goed mogelijk de niet-commerciële kampen en speelpleinwerkingen in onze stad. De stad laat ook de eigen speelplein- en tienerwerking doorgaan en voorziet een tweede locatie om de werking zo ruim mogelijk te maken.
 • Halle promoot de speelstraten en levert extra speelkoffers aan.
 • De scholen worden ondersteund met handgels en ook stadslokalen en eventueel poetspersoneel worden ter beschikking gesteld.
 • De stad start een systeem op van leerbuddies, dat zijn vrijwilligers die leerlingen met een leerachterstand begeleiden. De capaciteit bij de schoolopbouwwerker wordt verdubbeld. Op die manier kunnen we de komende maanden beter antwoorden formuleren op de leerachterstand die is ontstaan bij de Halse leerlingen door de coronacrisis.
 • De stad zamelt oude laptops in en herstelt ze om ervoor te zorgen dat iedereen de lessen thuis online kan volgen.
 • Er komen ook nu al extra ruimtes voor de blokspots van december en januari, zodat zoveel mogelijk studenten een studieplaats krijgen met respect voor de nodige afstand

 De stedelijke dienstverlening in het nieuwe normaal.

 • Halle treft alle mogelijke maatregelen om iedereen veilig te ontvangen in het stadhuis of het Sociaal huis. De gemeentediensten blijven tot eind augustus enkel op afspraak werken. Nadien kan je ook zonder afspraak langskomen tenzij de coronacrisis een nieuwe opflakkering kent.
 • Halle digitaliseert haar dienstverlening verder, maar waakt ook over de digitale bereikbaarheid van de meest kwetsbare inwoners.
 • Halle wil het beleid dichter bij de inwoners brengen. Naast de gemeenteraad worden voortaan alle belangrijke persconferenties en (overleg)commissies gestreamd. Tot slot brengt de stad meermaals het belangrijkste nieuws in Halle NIEUWS op YouTube, de stadsapp en Facebook.

Dit is slechts een greep uit alle maatregelen die het stadsbestuur neemt. Lees het volledige herstelplan via https://www.halle.be/herstelplan-halle


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?