Corona: Gemeentebestuur verbiedt eetfestijnen tot eind maart

Het gemeentebestuur van Opwijk neemt verscherpte maatregelen om de uitbraak van het Coronavirus verder tegen te gaan. "Onder meer eetfestijnen (zie burgemeestersbesluit) op Opwijks grondgebied worden verboden tot eind maart. Ook andere grote evenementen gaan niet door of worden verplaatst. Nadien zullen we de situatie en bijhorende maatregelen opnieuw bekijken.", klinkt het bij burgemeester Albert Beerens (Open VLD). 

De burgemeester gaat als volgt voort: "De besluitvorming is mee gebaseerd op de 'social distancing' maatregelen, waarbij het contact tussen een (eventueel onbekende) besmette persoon en gezonde, niet besmette personen wordt verminderd. Het doel van deze maatregelen is niet zozeer om een epidemie te stoppen, maar wel om de verspreiding van een besmettelijke ziekte zoveel mogelijk te beperken of te vertragen."

Burgemeestersbesluit

Maatregelen vanaf 11 tot en met 31 maart 2020:

Alle eetfestijnen op het grondgebied van Opwijk worden verboden, ook diegene die hierna niet vermeld staan.

Volgende activiteiten worden uitgesteld:

 • Eetfestijn CD&V: 14 en 15 maart Parochiezaal Droeshout
 • Schoolvoorstelling in kader van jeugdboekenmaand: 16 maart GC Hof ten Hemelrijk
 • Café Zetta: 18 maart Nijdrop
 • Eetfestijn GBS De Boot: 21 maart De Boot.
 • Spaghettizwier oud-leerlingenbond: 21 maart ’t Schoolhuis
 • Sportdag scholen 3de en 4de leerjaar: 24 en 25 maart
 • Jeugdboekenfeest 5de en 6de leerjaar: 27 maart GC Hof ten Hemelrijk
 • Eetfestijn LRV St-Paulus Opwijk: 27, 28 en 29 maart De Kersenpit Mazenzele
 • Spaghettizwier VVKB Heiveld: 28 en 29 maart GC Hof ten Hemelrijk
 • Eetfestijn Biljartclub De Gouden Bil: 28 en 29 maart De Boot.
 • Smart Café Fake News en Hoaxes op sociale media Archeduc: 28 maart Bib.
 • Opleiding smartphones voor senioren - organisatie Hogeschool: 28 maart Bib.
 • Ledenfeest - Vriendenkring Gepensioneerden Spoor: 31 maart GC Hof ten Hemelrijk.
 • Flight 90 - 14 maart en 28 maart

Gaat door:

 • Alle toneelvoorstellingen Mazels Toneel: 11, 13, 14, 15, 18, 20 en 21 maart De Kersenpit Mazenzele.
 • Tentoonstelling kunstwerken jeugdboekenmaand 5de en 6de jaar: week van 23 maart Bib.
 • Auteurslezing: 12 maart Bib - Avondvoorstelling Pamina Ensemble: 12 maart GC Hof ten Hemelrijk
 • Familievoorstelling Theater Froe Froe: 22 maart – grootouders worden verzocht niet mee te komen.


Activiteiten die hier niet staan opgesomd, gaan door tot tegenbericht. Deze maatregelen worden bekrachtigd door het burgemeestersbesluit van 11 maart 2020. De adviezen van de hogere overheid worden nauwgezet in het oog gehouden en paniekreacties worden vermijden. Voor activiteiten die gepland staan vanaf 1 april 2020 wordt een nieuw burgemeestersbesluit opgemaakt.

Foto: https://www.maradonna.be/portfolio/phasellus-lectus-dolor/


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?