Controles op sociale fraude in Affligem, Liedekerke en Ternat: de cijfers

De voorbije maand oktober werden diverse sectoren op het grondgebied van de politiezone TARL gecontroleerd in samenwerking met de Rijksdienst Sociale Zekerheid.

Dergelijke controles richten zich op sectoren die gevoelig zijn voor inbreuken op de sociale wetgeving en fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik. Bij illegale tewerkstelling verricht een persoon arbeid terwijl diens verblijfstitel dit niet toelaat. Bij zwartwerk worden er arbeidsprestaties verricht zonder dat hier sociale bijdragen op worden betaald. Het bestrijden van fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstellingen zijn prioriteiten binnen het beleidsplan van de Politiezone TARL.

Werfcontroles

In Affligem werden 2 sancties werfmelding opgesteld en 3 inbreuken voor inbreuken inzake aanmelding van buitenlandse werkkrachten bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid.

In Liedekerke werden 5 sancties werfmeldingen, 1 waarschuwing en proces-verbaal lastens 8 werknemers en 3 zelfstandigen inzake aanmelding bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid opgesteld.

De standaardsanctie werfmelding bedraagt 5% ‘boete’ op het totaalbedrag (exclusief BTW) van de factuur van de niet gemelde (onder)aannemer.

Horeca en koeriers

In Ternat en Liedekerke werden in totaal 6 processen-verbaal opgesteld voor zwartwerk waarvan 5 personen een werkloosheidsuitkering genoten.

Tijdens de patrouilles werden ook nog 2 verkeersinbreuken opgesteld.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?