Controles op alcohol en zwaar vervoer in de Zennevallei: de cijfers

Afgelopen weekend waren de diensten Verkeer van de politiezone Zennevallei opnieuw actief op verschillende plaatsen op het grondgebied Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Naast de klassieke en gekende statische controles op de Bergensesteenweg en Alsembergsteenweg in Beersel, werden ook actieve patrouilles gereden met het oog op inbreuken die een gevaar op de weg kunnen betekenen.

Er werd voornamelijk gefocust op het rijden onder invloed van alcohol of drugs, alle vormen van afleiding op de weg (het gebruik van de gsm achter het stuur), snelheid, gordeldracht, gevaarlijk en hinderlijk parkeren, … Ook vanuit de politiepost werden de ANPR-camera’s actief opgevolgd om de patrouilles gericht uit te sturen.

Iets meer dan 400 bestuurders werden onderworpen aan een alcoholcontrole. Zes bestuurders testten positief op alcohol, en vier bestuurders alarm. 4 bestuurders testten positief op cannabis. Tevens werden de boorddocumenten nagekeken, alsook de gordeldracht nagekeken. Hierbij werden nog vijf inbreuken vastgesteld. 25 parkeerovertredingen werden genoteerd en acht inbreuken op vlak van de wegcode (negeren verkeersborden) werden onmiddellijk geïnd.

In een laatste fase werd een snelheidscontrole gehouden ter hoogte van de Bergensesteenweg in Halle, zone 50. 70 van de 1 166 bestuurders werden betrapt op te snel rijden.   

PIVO en Zennevallei slaan handen in elkaar voor meer verkeersveiligheid

Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding van de provincie Vlaams-Brabant (PIVO) en de Politiezone Zennevallei slaan de handen in elkaar voor meer verkeersveiligheid.

In dat kader werd afgelopen maandag een controleactie georganiseerd met bijzondere aandacht voor het zware vrachtverkeer. Aan de actie namen vijf cursisten deel, die net hun opleiding “rij- en rusttijden, Europese vereisten” hadden gevolgd via het PIVO, samen met hun begeleider en drie Inspecteurs van de dienst verkeer van de politiezone Zennevallei. Voor de cursisten was het een uitgelezen kans om de opgedane theoretische kennis om te zetten in de praktijk.

In totaal werden er 25 vrachtwagens gecontroleerd en werd er maar liefst voor 8 549 euro aan boetes geïnd. De vastgestelde inbreuken waren voornamelijk inbreuken op de rij- en rusttijden, het onjuist zekeren (vastzetten) van de lading, inbreuken op de technische eisen van een vrachtwagen, het foutief gebruik van een registratieblad en tot slot het rijden zonder bestuurderskaart.

De controles op het zwaardere wegverkeer kaderen binnen het actieplan verkeersveiligheid van de lokale politie Zennevallei. Ongevallen met vrachtwagens zorgen immers voor een grote maatschappelijke impact. Onaangepaste en/of overdreven snelheid, onvoldoende afstand, afleiding en vermoeidheid blijken nog steeds één van de belangrijkste oorzaken voor ongevallen. Daarnaast spelen ook technische aspecten, zoals de dode hoek, overlading (of verkeerd laden) en slechte ladingzekering vaak een rol bij zware ongevallen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?