Controleactie legt inbreuken op zwartwerk bloot

Bij een recente controleactie in Affligem, Roosdaal en Liedekerke werden onder meer enkele inbreuken op zwartwerk vastgesteld.

Op 22 februari heeft de politiezone TARL bijstand geleverd tijdens een controleactie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), de FOD Financiën, de Vlaamse Sociale Inspectie en de dienst Vreemdelingenzaken. Bij deze controleactie werden nachtwinkels en horecazaken op het grondgebied van Affligem, Roosdaal en Liedekerke gecontroleerd.

Tijdens de controles werden bij verschillende ondernemingen DIMONA-inbreuken (zwartwerk) vastgesteld, alsook inbreuken op de deeltijdse arbeid.

Bij één onderneming werden daarnaast ook verscheidene personen zonder machtiging tot verblijf aan het werk aangetroffen. Op vraag van het arbeidsauditoraat werd overgegaan tot verzegeling van twee panden van de onderneming.

Op maandag 24 februari 2020 werden beide panden ontzegeld na regularisatie van de DIMONA-aanvragen en het loon van de werknemers.

4 personen zonder verblijfsrecht werden bestuurlijk aangehouden en overgebracht naar de gesloten centra onder beheer van de dienst Vreemdelingenzaken. Zij werden intussen gerepatrieerd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?