Controle door Politiezone TARL en RSZ-Inspectiedienst: resultaten

Op 4 mei 2021 heeft de Politiezone TARL op haar grondgebied gepatrouilleerd in samenwerking met de RSZ-Inspectiedienst.

Dergelijke controles richten zich op sectoren die gevoelig zijn voor inbreuken op de sociale wetgeving en fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik. Bij illegale tewerkstelling verricht een persoon arbeid terwijl diens verblijfstitel dit niet toelaat. Bij zwartwerk worden er arbeidsprestaties verricht zonder dat hier sociale bijdragen op worden betaald. Het bestrijden van fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstellingen zijn prioriteiten binnen het beleidsplan van de Politiezone TARL. 

In totaal werden 65 werknemers en zelfstandigen gecontroleerd. Daarbij werden door de RSZ-inspectie 6 inbreuken tot zwartwerk vastgesteld. Er werd 1 inbreuk van werfmelding vastgesteld. Verder werden er 2 waarschuwingen voor het arbeidsreglement uitgedeeld.

Daarnaast verbaliseerde de politie 2 bestuurders die niet over een geldig keuringsbewijs bleken te beschikken. 1 bestuurder werd geverbaliseerd voor het negeren van een C3- verkeersbord. Er werd 1 inbreuk m.b.t. het rijbewijs vastgesteld. Verder werd bij een fouille van een voertuig een telescopische wapenstok  teruggevonden. De bestuurder werd geverbaliseerd voor verboden wapen bezit en het wapen werd in beslag genomen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?