Continental Theological Seminary reikt diploma’s uit

SINT-PIETERS-LEEUW – In de grote kapel van de Internationale Hogeschool voor Protestantse Theologie “Continental Theological Seminary” had de jaarlijkse diploma-uitreiking plaats. Tijdens deze plechtigheid ontvingen 22 afgestudeerde mannen en vrouwen van het bachelor- and masterprogramma hun diploma.

Deze 22 afgestudeerde behoren tot een grote groep van mannen en vrouwen uit meer dan 60 naties, die in het verleden 54 jaar op CTS in België studeerden. Velen onder hen werken nu als evangelische pastoor, professor, missionaris, godsdienstleraar en vele andere beroepen in verschillende landen van de wereld.

Onbekend

Burgemeester Luc De Coninck en schepen Gunther Coppens woonden de ceremonie bij. Gunther Coppens dankte voor de invitatie van een school die nog niet goed gekend is in de gemeente. Hij  nodigde iedereen uit om zeker alle mooie Leeuwse dorpen, de grootste rozentuin van Europa en zeker ook de brouwerij Lindemans te bezoeken.  Hij kon daarmee de zaal meer dan eens aan het lachten brengen.

Internationaal

De afgestudeerde studenten komen uit België maar ook uit Finland, Noorwegen, Zwitserland, Frankrijk, Kongo, Ghana, USA, Korea en andere landen. In totaal zijn er meer dan 25 naties in CTS vertegenwoordigd. Het zijn jonge mensen tussen 18 en 45 (soms zelfs ouder), die uit een christelijke geloofsovertuiging de Bijbel en Theologie vanuit een academisch zicht willen studeren, en leiderschapsvaardigheden willen bijleren. Hierbij hebben zij de mogelijkheid om een éénjarig of tweejarig diploma te behalen of het volledige driejarige bachelor- of tweejarige masterprogramma te volgen. Naast de lessen op CTS, is er een verplichting om  aan gemeenschappelijke erediensten deel te nemen, huishoudelijke werken op de campus te doen en een stage in een kerk te volgen.

Integratie

De studenten krijgen de kans om de gemeente en ook Vlaanderen te leren kennen. Deze gelegenheid is door de intensieve studie beperkt. Iedere buitenlandse student, die op de campus woont, moet zich samen met een tolk op het gemeentehuis gaan inschrijven. Dikwijls gaan studenten ook sporten in de sporthal of het zwembad van Sint-Pieters-Leeuw. Ze doen uitstappen naar verschillende plaatsen zoals Gaasbeek, Brussel, Antwerpen, Breendonk, Brugge, enz.

De school organiseert eveneens twee keer per jaar een CTS-concert en andere evenementen zoals de grote jaarlijkse diploma-uitreiking, waarvoor de inwoners van Sint-Pieter-Leeuw en de omliggende gemeenten worden uitgenodigd om ook de studenten, de faculteit en de medewerkers te ontmoeten.

Erkenning

Door een vaste structuur en werkwijze probeert CTS een academische opleiding op een hoog niveau aan te bieden. CTS is sinds 2005 erkend als hogeschool van de Vlaamse overheid. Het  bachelorprogramma is door de Univerity of Wales erkend met het doel een NVAO erkenning te verkrijgen, zoals die er al is voor het masterprogramma.

De leiding van CTS ligt bij dr. Joseph Dimitrov, die uit Bulgarije afkomstig is en al 24 jaar in België woont en op CTS werkt. De leiding berust op de “Board of Trustees” (Raad van Bestuur), welke  samengesteld is met uit internationale pastoren en leiders uit de VS en Europa. De Board of Trustees komt twee keer per jaar voor vergaderingen samen en neemt financiële en academische beslissingen. 

Meer informatie vindt u ook op www.ctsem.edu.  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?