“Constructieve voorstellen worden gewoon weggelachen”

Tijdens de gemeenteraad van 27 april werd een gemeentelijk reglement voor fotowedstrijden en de aanleg van een bijkomende oversteekplaats in de Huttestraat besproken. “Voor beide agendapunten deden CD&V, DVP en N-VA gezamenlijk constructieve voorstellen. Zonder argumentatie en goede redenen werden alle amendementen door de LVB-meerderheid weggestemd.”

 Gemeentelijk reglement fotowedstrijden

Het algemeen gemeentelijk reglement fotowedstrijden is een gevolg van een gezamenlijke klacht bij de Gouverneur waarbij de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college niet gerespecteerd werd. “Omdat een wedstrijdreglement zo volledig mogelijk moet zijn, stelden wij een aantal aanvullingen voor. De burgemeester vond onze voorstellen zelfs “normaal”, “evident” en “logisch”. Toch stemde de LVB-meerderheid ons amendement weg”, zegt gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

 Zebrapad Huttestraat-Molenstraat

Na anderhalf jaar werd het voorstel van de oppositie om een bijkomend oversteekplaats vanuit Ring Bogaarden eindelijk onderzocht. De politie gaf in zijn advies aan dat aanleg van een zebrapad ter hoogte van Terheugenstraat de enige plaats is waar een oversteek voor voetgangers kan aangelegd worden.

“Zoals we echter allemaal weten is de aanleg van een zebrapad op deze locatie niet optimaal door de beperkte zichtbaarheid, zeker door de bocht komende vanuit Heikruis. Het is dan ook belangrijk om duidelijke signalisatie te voorzien. Daarom stelden wij voor om een oplichtend gevaarsbord met oversteekplaats voorgangers langs beide kanten te voorzien. Een verlicht verkeersbord dat ook in donkere periodes de aandacht trekt van de weggebruikers”.

 “Verder stellen we vast dat ter hoogte van de oversteekplaats soms auto’s op de berm geparkeerd staan. We vroegen om in het verlengde van het zebrapad op de verhoogde berm een parkeervrije ruimte te voorzien. Deze strook dient als vrije doorgang en om de zichtbaarheid van zowel de wachtende voetganger als van de aankomende weggebruiker te verhogen”, aldus het gezamenlijk standpunt.

De meerderheid had weinig horen naar de constructieve voorstellen van CD&V, DVP en N-VA. Ze veegden het amendement van tafel. Ze verwezen naar de wegcode die gerespecteerd moest worden en wanneer deze niet gevolgd zal worden, de politie wel zal beboeten. De oppositie verkiest echter een andere aanpak en stelt een voorkomend verkeersbeleid boven een repressief optreden van het gemeentebestuur.

Koude steen

 “Tijdens de gemeenteraad deden we een aantal constructieve voorstellen, die iedere keer op een koude steen vallen, omdat ze van ons komen. Wij stellen hiermee nogmaals vast dat degene die de pen vasthoudt blijkbaar belangrijker blijft voor LVB dan de inhoud van voorstel. We ervaren dit als een gemiste kans om op een andere manier te gaan samenwerken tussen meerderheid en oppositie”, aldus de partijen CD&V, DVP en N-VA.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?