Concrete tips helpen dieren de hitte trotseren

Vlaams Dierenminister Ben Weyts roept alle dierenhouders op om de nodige maatregelen te nemen om dieren te beschermen tegen de hete temperaturen die deze week verwacht worden.  Schaduw, water en het vermijden van zware inspanningen kunnen veel dierenleed vermijden.  “Zorg voor de dieren zoals je zorgt voor jezelf”, zegt Weyts, die ook verscherpte aandacht vraagt van de Lokale Politie en de Inspectiedienst Dierenwelzijn.

Bij temperaturen dichtbij of zelfs boven de 30 graden voelen ook dieren de zon branden. Vlaams Dierenminister Ben Weyts kreeg de voorbije dagen al heel wat meldingen van dierenliefhebbers die zich bijvoorbeeld zorgen maken om dieren die onbeschut in de vlakke zon blijven staan. “Mijn mailbox stroomt vol en ook mijn diensten krijgen meldingen”, zegt Weyts. “Al die bezorgdheid is terecht, want veel dieren zijn extra gevoelig voor hitte en hebben dus extra zorg nodig. Ik vraag dat ook de Inspectiedienst Dierenwelzijn en de Lokale Politie hier extra waakzaam voor zijn”.

Voldoende water is ook voor dieren cruciaal. Dieren hebben zeker bij warme temperaturen nood aan voldoende vers drinkwater, dat de hele dag beschikbaar blijft. Je kan huisdieren zoals katten en honden ook afkoelen door hen nat te maken met water. Het is dan wel beter om geen ijskoud water te gebruiken, want dan kunnen de bloedvaten uitzetten en wordt het juist nog moeilijker om lichaamswarmte kwijt te raken. Zware inspanningen kunnen ernstige gezondheidsproblemen met zich meebrengen. De dieren kunnen bijvoorbeeld het slachtoffer worden van een zonneslag, dehydradatie of een lelijke spierkwetsuur. Wedstrijden met dieren worden best uitgesteld.

Afkoeling is voor dieren even belangrijk als voor mensen. Katten en honden moeten een koele plaats kunnen opzoeken. De hokken van konijnen, knaagdieren of vogels worden beter uit de zon gehouden. Dierenhouders moeten ook oog hebben voor de ondergrond. Zo kan opgewarmd asfalt bijzonder pijnlijk zijn voor dierenpootjes. Ook in de auto kan het heel snel heel warm worden. “Een dier met deze temperaturen achterlaten in je auto kan een doodsvonnis betekenen”, waarschuwt Weyts.

Ook voor landbouwhuisdieren gelden speciale maatregelen. Zo mag de temperatuur niet boven de 30° gaan voor lange transporten van koeien, kippen of varkens. Ook weidedieren moeten kunnen ontsnappen aan de zon. Een aangepast schuilhok is een goede oplossing, maar ook de natuurlijke bescherming van bomen of struiken kan veel verschil maken. Dieren die nergens op een weide in de schaduw kunnen staan, worden tijdens hete zomerdagen beter binnen gehouden of tijdig verplaatst naar een andere locatie die wel voldoende beschutting biedt.

Weyts wijst ook op de verantwoordelijkheid van lokale besturen. Gemeentebesturen zijn het best geplaatst om in te grijpen wanneer er bijvoorbeeld dierenwedstrijden dreigen door te gaan bij al te hoge temperaturen. De toestemming onder voorwaarden kan terug ingetrokken worden. “Gemeentebesturen kunnen dieren meer beschermen dan ze denken”, besluit Weyts.

De Dienst Dierenwelzijn heeft een folder uitgebracht over het welzijn van dieren in deze hitte. De folders is raadpleegbaar via http://www.huisdierinfo.be/dieren-en-warm-weer


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?