Comfortabeler wegdek voor Gentsesteenweg voor de zomer

Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf 17 mei  op de Gentsesteenweg (N9) tussen het kruispunt met de Dendermondsesteenweg en Asse-Ter-Heide verschillende betonplaten. De werken duren tot half juni en worden per zone uitgevoerd.

Een maand werken aan beter rijcomfort

17 mei start de aannemer met de betonwerken tussen het kruispunt van de Gentsesteenweg met de Dendermondsesteenweg en Asse-Ter-Heide. Er  liggen verschillende slechte betonplaten die verspreid over een zestal zones worden uitgebroken en vernieuwd. Na de herstelling moet het beton nog een tijdje uitharden en blijft de signalisatie aanwezig zonder dat er activiteit binnen de werfzone is. Fietsers krijgen per zone een lokale aangeduide omleiding. Het verkeer zal tijdens de werken steeds op de Gentsesteenweg kunnen blijven rijden met of zonder tijdelijke verkeerslichten. Wegen en Verkeer verwacht hierdoor wel lokale hinder en mogelijke vertragingen bij busritten.

Parkeerverbod in verschillende zones

Er wordt een parkeerverbod ingesteld voor verschillende zones aangezien de parkeerstrook tijdens de werken ingenomen wordt als tijdelijk rijvak of als extra ruimte voor de aannemer. Omwonenden zijn via een bewonersbrief verwittigd en worden via een extra brief op de hoogte gebracht als de planning van de aannemer wijzigt. Bewoners in de buurt van de kerk van Asse-ter-Heide kunnen zich tijdens de werken parkeren op de parking in de Kapellestraat ter hoogte van het schooltje.

Later dit jaar: omvorming bushaltes met fiets- en voetgangersoversteken

Na de werken aan de betonplaten in het voorjaar worden in de loop van 2021 nog 8 bushaltes binnen dezelfde zone in Asse-ter-Heide omgevormd tot bushaltes met een verhoogd perron. Zo komen fietsers aan de bushalte niet in conflict met uitrijdende bussen en/of klanten van De Lijn. Bij elke bushalte wordt ook een beveiligde fiets- en voetgangersoversteek voorzien en wordt het fietspad achter de bushalte verlegd. Fietsers en klanten van De Lijn kunnen daardoor vlotter en veiliger de Gentsesteenweg oversteken. De vernieuwde betonplaten zullen tijdens deze aanpassingswerken geen schade oplopen en worden ook niet opnieuw opengebroken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?