Colruyt verliest bouwvergunning in Itterbeek

ITTERBEEK -  De Raad van Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning van Colruyt in Itterbeek vernietigd. Volgens de Raad zijn de plannen voor de bouw van het warenhuis niet inpasbaar in een wijk met vrijstaande woningen en overschrijdt de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. Het arrest betekent zo goed als zeker de doodsteek voor het winkelproject.

De buurtbewoners die al 6,5 jaar strijden tegen de komst van het grootwarenhuis zijn bijzonder opgetogen. Zij bouwden op eigen houtje een ijzersterk dossier en tussentijdse successen in de nevendossiers over de rooilijnplannen en de verlegging van de buurtweg Herdebeekstraat bezorgden de actievoerders de nodige energie om door te zetten.

“Zowel voor- als tegenstanders van een grote Colruyt aan Bettendries hebben ons vaak gezegd dat wij het nooit zouden halen van zo’n machtige onderneming. Zij hebben zich vergist,” aldus het gelukkige buurtcomité. “Het was een ongelijke strijd, maar kleinduimpje uit Itterbeek heeft de reus uit Halle toch verschalkt. Het heeft lang geduurd om tot dit uitstekende resultaat te komen, maar aan opgeven hebben we nooit gedacht. Integendeel, als de koppigheid geen plaats maakt voor realisme en respect, dan gaan we nog een paar jaar door”.

Colruyt zal zich nu opnieuw moeten beraden over de invulling die het aan de betrokken site in de woonwijk wil geven. “Tegen een buurtwinkel of wat zelfstandige handelszaken gecombineerd met woningen, en vooral met respect voor de regelgeving en de plaatselijke omgeving, zal weinig of geen verzet rijzen”, meent Peter Wiels, woordvoerder van het buurtcomité.

Het buurtcomité blijft op haar hoede en zal elke aanvraag voor een ander project van dichtbij onderzoeken. Ook de lopende nevendossiers over de verlegging van de buurtweg worden niet losgelaten. Het comité roept alvast de burgemeester van Dilbeek, Willy Segers, op om elk nieuw voorstel zo objectief mogelijk te benaderen en de nodige inspraak te organiseren. “Een project doordrukken dat niet beantwoordt aan een goede ruimtelijke ordening zal niet lukken. Hopelijk trekken alle betrokken gemeente- en provinciale diensten lessen uit het Colruyt-verhaal dat zes jaar lang alle Itterbekenaren in de ban hield”, aldus de buurtbewoners.

Bij Colruyt vonden we nog niemand bereid voor commentaar.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?