Colruyt opent nieuw waterstofstation

HALLE - Colruyt Group opende vandaag officieel een nieuw waterstofstation op de site Dassenveld in Halle, waar de groep een distributiecentrum heeft. Het station kadert in het Don Quichote-project.

Met het waterstofstation wil Colruyt Group aantonen dat het technisch en economisch haalbaar is om groene stroom, opgewekt met zon en wind, op te slaan en te transporteren onder de vorm van waterstof. Het systeem wordt getest op concrete, logistieke toepassingen, maar heeft ook een impact op de mobiliteit en het globale beheer van energiebronnen. “De groep wil zo meewerken aan de ontwikkeling van een waterstofeconomie. Samen met onze partners geloven we in een ‘schoon’ systeem dat steunt op hernieuwbare energie”, verklaart Jef Colruyt, CEO van Colruyt Group. “Met dit project willen we alle betrokken partijen overtuigen van de mogelijkheden die waterstof biedt als energiedrager. Want alleen als alle partijen overtuigd zijn, kunnen we de laatste hordes nemen.” Het project wordt ondersteund door Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Dat is een publiek-private samenwerking en bestaat uit de Europese Commissie, de in waterstof gespecialiseerde industrie en de onderzoekswereld.

100 % propere energiedrager

Waterstof, als energiedrager, ontpopt zich tot het meest geschikte alternatief voor fossiele brandstoffen. Dankzij elektrolyse – of de verspreiding van elektrische stroom in water of lucht – wordt groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind of zon, mogelijk. Bovendien stoot waterstof alleen maar waterdamp uit en geen broeikasgassen.

Hernieuwbare energie opslaan

In het kader van het Europese project Interreg IV deed Colruyt Group in 2012 mee aan een eerste test met waterstof. Het opende samen met Waterstofnet en Hydrogenics een eerste waterstofstation, dat gevoed werd door een windturbine en zonnepanelen. Doel van dat station? De werking van logistieke toestellen met een brandstofcel testen. [ Archief : Vorkheftrucks van Colruyt rijden op waterstof (Audio / Video) ]

Het nieuwe station, gelinkt aan het Don Quichote-project, staat naast de oorspronkelijke installatie. De groep kan de PEM-elektrolyseur vergelijken met de initiële alkalische elektrolyseur en verdubbelt zijn productiecapaciteit. Het station is bovendien uitgerust met een brandstofcel van 120 kW, die waterstof terug kan omzetten in elektriciteit. 

Concrete toepassingen

Aan het waterstofstation kunnen logistieke toestellen met een brandstofcel tanken. Vandaag heeft Colruyt Group 11 transpalletten met die technologie. Colruyt Group gaat deze vloot nog uitbreiden met 200 bijkomende brandstofcellen.

Ook de waterstofwagen Hyundai ix35 komt er tanken. De medewerkers van Colruyt Group testen die wagen al een jaar. DATS 24, brandstofleverancier van de groep en CNG-pionier in België, volgt de ontwikkelingen op de voet en bereidt zich zo voor op een mogelijke transitie van CNG naar waterstof. “Onze ervaring met de waterstofwagen, in combinatie met de knowhow die we hebben opgedaan via DATS 24 en de uitbreiding van het CNG-netwerk geeft ons voldoende vertrouwen om in deze technologie en de nodige infrastructuur daarrond te investeren”, voegt Jef Colruyt toe.

Daarnaast is waterstof een betrouwbare manier om de elektriciteitsbehoeften van de site te beheren. De overtollige stroom geproduceerd door windturbines en zonnepanelen, slaat de groep op in waterstof in plaats van op het net te zetten. Wanneer er minder energieproductie is, zet het waterstof opnieuw om in elektriciteit. Dat is ‘energie bufferen’.

Duurzaamheid in DNA van de groep

Duurzaam ondernemen is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van de Colruyt Group, die als missie heeft om duurzame meerwaarde te creëren door waardengedreven vakmanschap in retail. “Vanuit een economisch elan willen we een positieve dynamiek creëren voor de samenleving en het milieu”, legt Jef Colruyt uit. “Daarom blijft de groep investeren in hernieuwbare energie. Op termijn worden we zo minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. En kunnen we een oplossing bieden voor de geopolitieke en de klimaatproblemen die daaruit voortvloeien.” Dat is ook de missie van Eoly, de interne groene-energieleverancier en -producent van de groep.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?