Colruyt blijft strijdvaardig in Itterbeeks bouwdossier

ITTERBEEK -  Dat de de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning van Colruyt in Itterbeek recent vernietigd heeft is alweer een grote klap voor de warenhuisketen. Helemaal wanhopen hoeven de voorstanders van het project voorlopig echter nog niet te doen.

De Raad besliste recent de vergunning te vernietigen omdat de plannen voor de bouw van het warenhuis de ruimtelijke draagkracht van de omgeving zouden overschrijden. Lees meer : Colruyt verliest bouwvergunning in Itterbeek. Bijzonder slecht nieuws voor Colruyt maar de warenhuisketen blijft ondanks de zoveelste tegenslag strijdvaardig.

"Wij hadden de weigering verwacht en zijn al bezig met de voorbereiding van een nieuw dossier," aldus Jan Derom van Colruyt "Wij zullen ten gepasten tijde verdere toelichting geven bij de indiening van een nieuw dossier."

Er is dus volgens Colruyt al sprake van een nieuw dossier, maar ook de huidige plannen maken ondanks de vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen toch nog een kans om wél goedgekeurd te worden. De deputatie moet nu immers binnen de vier maanden een nieuwe beslissing nemen in het dossier met de vernietiging van de raad in het achterhoofd. Bij de beslissing zal rekening moeten gehouden worden met de opmerkingen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zowel een vergunning als een weigering zijn mogelijk. Het buurtcomité kan - in geval van een vergunning - en Colruyt- kan geval van een weigering- tegen die beslissing dan nog weer wel in beroep gaan.

Verder heeft Colruyt ook nog een procedure lopende in het verband met het wijzigen van de rooilijn langs de Herdebeekstraat. Een ander heikel punt waarover al heel wat inkt gevloeid is.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?