Chiro Windekind zet na 77 jaar punt achter werking

De leidingsploeg van chiro Windekind ziet zich genoodzaakt om na 77 jaar een punt te zetten achter de werking. Aanleiding is het lage ledental.

Al sinds 1945 brengt Windekind in Groot-Bijgaarden kinderen en jongeren op zondagnamiddag samen om te spelen en te ontspannen. De afgelopen jaren vonden, ondanks de vele inspanningen van de vereniging en gemeente, te weinig kinderen de weg naar de vereniging.

“Er wordt dan ook al lang gepraat over een stopzetting”, zegt groepsleider Donovan Heylens. “Maar echt concreet is het nooit geworden. Na het laatste zomerkamp hebben we een openhartig gesprek gevoerd in de leidingsploeg en met de gemeente. Daaruit kwam een duidelijk doel voor de toekomst van chiro Windekind.” Met een concreet plan van aanpak moest het nieuwe chirojaar starten met minstens 25 leden tegen oktober. “Op onze startdag werd al snel duidelijk dat dit een moeilijke klus ging worden”, groepsleider Milan Sergooris. “Er daagden amper vijf leden op. Flyeren en bezoeken op scholen, speciale activiteiten en contacten met andere jeugdbewegingen in de buurt leverden jammer genoeg niets op.”

Op de laatste algemene vergadering werd dan ook het besluit genomen om de werking stop te zetten. Voor de huidige leden wordt er bekeken of ze bij een vereniging in de buurt kunnen aansluiten.

Jeugd niet in de steek laten

“Hoe jammer we de beslissing ook vinden, we begrijpen de leidingsploeg”, vertelt schepen van vrije tijd Anneleen Van den Houte. “We willen hun en alle voorgaande ploegen bedanken voor hun wekelijkse inzet en engagement.” Het einde van de chiro betekent niet dat kinderen en jongeren in Groot-Bijgaarden aan hun lot worden overgelaten. “Zowel in het masterplan Groot-Bijgaarden als met de visie rond verblijven in de publieke ruimte werken we aan genoeg vrijetijdsbesteding en publieke ruimte voor de jeugd.”, benadrukt de schepen. “Het materiaal en de infrastructuur van de chiro kunnen we zeker ook nuttig gebruiken voor andere initiatieven.”

Passend afscheid

Om alle huidige en voorgaande leden en leiding te bedanken voor de vele mooie jaren houdt de Chiro op zaterdag 12 november vanaf 19 uur nog een baravond in jeugdhuis Paddestoel en kan iedereen zich nog een laatste keer amuseren tijdens een spelnamiddag op zondag 13 november om 14 uur aan het grasveld op de Bosstraat. “We sluiten de werking af op de manier waarom we elke zondag zo graag naar de Chiro kwamen: samen plezier maken!”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?