CD&V steunt verkoop Zagerij aan Infano maar spreekt van gemiste kans

Aangezien het dossier van de “zagerij” het laatste decennium centraal gestaan heeft in het Pepingse politiek debat wil de Pepingse CD&V zijn standpunt nog eens zo duidelijk mogelijk verwoorden. “Ondanks het feit dat we in het verleden hard gewerkt hebben aan andere (totaal-) oplossingen willen we duidelijk maken dat we tevreden zijn dat er vandaag, na 10 jaar discussie, eindelijk een oplossing aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. Maar de CD&V betreurt ook dat er de laatste 10 jaar 189.868,48 € aan studie- en plankosten werd uitgegeven. Deze kosten zijn verloren belastingsgeld.

Historiek :

Bij unanieme beslissing  op 23/12/2010 besloot de gemeenteraad om de site naast het gemeentehuis aan te kopen voor 500.000 €. De aankoop werd opsplitst tussen Ocmw en Gemeente in functie van de optimalisering van de Vlaamse subsidies. Vlaanderen subsidieerde tenslotte via de VMSW 190.000 € voor het aandeel van het OCMW. Deze subsidies zijn intussen reeds geruime tijd ontvangen. De schuur werd door de gemeente aangekocht voor 135.000 euro.

“Tot vandaag ( of dus 10 jaar lang ) heeft LVB geen enkel standpunt ingenomen over de bestemming van de schuur. Ze heeft enkel de denkpistes, het voorbereidend werk en de beslissingen van de CD&V naast zich neergelegd en niet uitgevoerd. We komen later terug op de kostprijs van deze besluiteloosheid”, zegt Peter Van Cutsem namens de CD&V fractie

 Plan A :

“In 2012 ( anderhalf jaar na de aankoop ) lag er een uitgewerkt plan klaar waarbij de zagerij een gemengde bestemming zou krijgen voor de gemeentediensten, voor de bibliotheek  en voor de kinderopvang.

Het betrof een klassiek project waarbij de gemeente zou bouwen en dit project zou financieren met een lening. Een goedkeuring van erfgoed en een bouwvergunning werden bekomen.

De  kostprijs werd in 2012 geraamd op 1.650.000 € + BTW.

Door niets te doen werd dit goedgekeurd plan werd finaal niet uitgevoerd zonder een zelf een alternatief voor te stellen.”

Plan B

““In  2017, na de onbestuurbaarheid, werd een plan B onderhandeld met de groep Infano. De schuur zou verkocht worden aan Infano en ze zouden er op eigen kosten een verdieping voor de kinderopvang in bouwen. De gemeente zou een andere verdieping huren voor haar eigen gebruik.

Dit plan B was in februari 2018 technisch volledig uitgewerkt. Het akkoord met Infano werd  goedgekeurd door de gemeenteraad  met de nodige schattingen en ontwerpakten en met een financieel meerjarenplan waarin deze uitgaven pasten. Gemeenschappelijk aan beide plannen was dat de gemeentelijke diensten zouden gecentraliseerd worden in de hoofdgemeente. Sinds de verkiezingen in 2018 zitten we opnieuw  2,5 jaar stil, met als gevolg dat de huisvesting van onze kinderopvang stilaan problematisch is.”

Plan C

“Met het voorgelegde plan C komt er eindelijk schot in de zaak. De schuur zal verkocht worden aan INFANO voor 145.000 €. Uiteraard is hiermee slechts een deel van het vroegere zagerijdossier  opgelost. De CD&V plannen hadden de ambitie de kern van Pepingen te versterken, de BIB te moderniseren en uit te bouwen en te werken aan een gemeentehuis dat aan alle noden anno 2030 zou voldoen.”

“De BIB en het gemeentehuis moderniseren blijven vandaag nog te doen. We staan hier voor een dubbele en zeer moeilijke opdracht. Twee gebouwen die al meer dan een eeuw oud en 30 jaar geleden al eens zwaar verbouwd werden moeten vandaag opnieuw uitgebreid worden. Bouwtechnisch en budgettair een zeer risicovolle opdracht.”

 

Verloren belastingsgeld

“Het  voorliggende Plan C werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Door dit plan voorzien we een passende huisvesting voor de kinderopvang en wordt deze verankert in onze gemeente.

De verbouwingen aan de bibliotheek en het gemeentehuis worden doorgeschoven naar de toekomst.”

“Belangrijke conclusie is ook dat de laatste 10 jaar 189.868,48 euro aan studie- en plankosten werd uitgegeven. Deze kosten zijn vandaag verloren belastingsgeld. Naast het positieve is deze ontwikkeling een dubbele gemiste kans. We missen de kans om onze BIB een nieuw elan te geven in het centrum van onze gemeente en we missen de kans om het centrum van onze gemeente te versterken. De op stapel  staande plannen om de BIB en het gemeentehuis nogmaals te verbouwen zijn zowel bouwtechnisch als budgettair erg risicovol”, aldus de CD&V fractie.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?