“CD&V ‘Rechter en Partij’ in deontologische commissie!”

Op de gemeenteraad van 24 september stond de goedkeuring van de oprichting en de  samenstelling van de deontologische commissie op de agenda. De deontologische code voor mandatarissen werd reeds goedgekeurd op de gemeenteraad van juli 2019. 

Deze commissie waakt over de naleving van de deontologische code en adviseert de raad over meldingen van inbreuken en klachten. Het voorstel van de meerderheid om alle gemeenteraadsleden in deze commissie te laten zetelen stuit op ongenoegen bij de N-VA.

“Wij juichen de oprichting van een deontologische commissie toe zegt N-VA gemeenteraadslid Veronique Stroobant, maar kunnen ons onmogelijk vinden in de samenstelling hiervan. Het huidig goedgekeurd voorstel komt er op neer dat CD&V met hun absolute meerderheid, hetzij 11 op 19 zetels in de gemeenteraad, “Heer en Meester” is in de deontologische commissie. CD&V is met hun 11 zetels “Rechter en Partij” om te oordelen over de deontologische inbreuken van hun eigen gemeenteraadsleden en deze van de andere partijen. Dit is een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel besluit N-VA gemeenteraadslid Gerda Persoons . Ons voorstel dat iedere fractie één vertegenwoordiger mag aanduiden in deze commissie werd door de meerderheid niet goedgekeurd! Spijtig zegt Veronique, dit was de gelegenheid van de meerderheid om te tonen dat deze commissie partijdigheid uitsluit! “, zegt N-VA voorzitter, Rudy Thiebaut.

De CD&V fractie is het absoluut niet eens met de voorstelling van zaken door N-VA. "De Galmaardse kiezer heeft 19 gemeenteraadsleden gekozen, 11 daarvan vormen de meerderheid en 8 vormen de oppositie. N-VA stelt voor dat de 11 leden van de meerderheid 1 kwart van de deontologische commissie zouden bemannen en de 8 leden van de oppositie 3 kwart. De reden zou zijn dat de meerderheid in Galmaarden uit 1 partij bestaat en de oppositie uit 3. Wij gaan uit van een democratische en evenredige vertegenwoordiging in de deontologische commissie en daarom hebben we er voor gekozen om de hele gemeenteraad als deontologische commissie te laten optreden, zodat alle fracties er zitting in kunnen hebben. Wij vinden dat een eerlijke keuze.

De bedekte verdachtmaking dat de leden van de meerderheid minder integer zouden zijn dan die van de oppositie is onaanvaardbaar. In de gemeenteraad deed N-VA er nog een schep bovenop door ook de neutraliteit van het gemeentepersoneel in vraag te stellen. CD&V gelooft 100% in de integriteit en de neutraliteit van het gemeentepersoneel en hun focus om onze burgers zo correct mogelijk te bedienen. CD&V heeft deze verdachtmakingen aan het adres van het gemeentepersoneel dan ook zeer duidelijk veroordeelt", aldus Veerle Dero, namens de CD&V fractie.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?