CD&V Pepingen vraagt verblijfsregister co-ouderschap

CD&V Pepingen bracht op de voorbije gemeenteraad in Pepingen de noodzaak van een verblijfsregister co-ouderschap onder de aandacht.

 Een kind in co-ouderschap, dat bijvoorbeeld opgroeit een week bij de mama en een week bij de papa, kan op vandaag slechts bij één van de ouders gedomicilieerd worden. Dit heeft een aantal gevolgen ook op lokaal vlak. Een aantal voordelen zoals kortingen of voorrangsregelingen worden immers gekoppeld aan de inschrijving in het bevolkingsregister, ook heel wat briefwisseling met informatie gericht aan minderjarigen zoals vrijetijdsbrochures worden verzonden naar deze gegevens.

Bijgevolg kunnen kinderen van gescheiden ouders, die niet gedomicilieerd zijn in Pepingen maar wel deels verblijven, niet bereikt worden en niet genieten van bepaalde (al dan niet financiële) voordelen die aan het verblijf in Pepingen zijn gekoppeld.

 Sinds enkele jaren heeft de federale overheid een nieuw informatiegegeven in het bevolkingsregister ingevoerd om de gedeelde huisvesting van minderjarigen te registreren.  Op basis van een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk akkoord, kunnen de bevolkingsdiensten voortaan de gedeelde huisvesting van minderjarigen registreren. Maar deze registratie brengt momenteel geen wijziging in de mogelijkheid tot het bekomen van (al dan niet financiële) voordelen, die aan het verblijf zijn gekoppeld. Hiertoe moet de gemeenteraad een bijkomende beslissing nemen. Het blijkt wel dat afzonderlijk wonende ouders nog niet voldoende geïnformeerd zijn over het bestaan en de voordelen van het verblijfsregister.

 Het verblijfsregister is ook belangrijk omwille van veiligheidsoverwegingen. Het register biedt de lokale overheid en de veiligheidsdiensten namelijk een beter zicht op het feitelijk verblijf. Dat kan van levensbelang zijn bij een brand in of andere noodsituatie. Het kan ook een nuttig instrument bij evacuaties zijn om te controleren wie mogelijks in een bepaalde zone verblijft.

 Daarom agendeerde CD&V een principebeslissing over het gebruik van een lokaal verblijfsregister en vroeg het register kenbaar te maken aan de inwoners. De partij vroeg het bestuur een oplijsting te maken van alle (al dan niet financiële) voordelen waarvan gedomicilieerde kinderen kunnen genieten. Deze lijst wordt later voorgelegd aan de gemeenteraad zodat kinderen die ingeschreven zijn in het lokaal verblijfsregister dezelfde voordelen bekomen. De CD&V fractie vroeg de gemeenteraad principieel akkoord te gaan om alvast de informatie gericht aan minderjarigen ook te verspreiden onder de kinderen opgenomen in het lokaal verblijfsregister.

De oppositiepartijen CD&V, DVP en N-Va keurden de beslissing goed, enkel de leden van de LVB-meerderheid onthielden zich voor dit kindvriendelijk voorstel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?