CD&V Pepingen houdt denkdag en brengt 5 punten aan op gemeenteraad

PEPINGEN - Een aantal CD&V bestuurs-, OCMW- en gemeenteraadsleden uit Pepingen kwam op zaterdag 20 april samen in de Cam in Gooik voor hun voorjaarsdenkdag. De fractie pakt ook uit met 5 toegevoegde agendapunten op de komende gemeenetraad.

“Op de denkdag werd eerst werd bekeken hoe we de komende jaren vanuit de oppositie op een positieve manier kunnen verder werken aan een bruisende gemeente. Hoe kunnen we het mandaat dat we kregen van ongeveer de helft van de Pepingenaren blijven vertolken in de verschillende gemeentelijke organen? Daarna werden verschillende thema’s besproken waarrond we het komende jaar zullen werken. Het jaarthema voor 2013 wordt “Dorp in verandering”. Dit thema bevat acties, projecten en beleidsvoorstellen.”, vertelt voorzitter Suzanne De Cort.

Na het “denk”gedeelte werden alle gezinsleden uitgenodigd om samen een rondleiding te maken in de geuzestekerij de Cam. “Wij sloten af met een gezellig etentje in de taverne met allerlei lekkere streekgerechten”, besluit Suzanne De Cort.

De CD&V/Sp.a fractie voegde ook vijf punten toe, voor de gemeenteraad van 30 april.

1. Sportsnack: naschoolse sport houdt kinderen fit !

De Sportsnack (Sportieve Naschoolse Actie voor Kids) werd vorige legislatuur in het leven geroepen. Deze activiteiten kende bijzonder veel meeval, zeker bij een moeilijk bereikbare doelgroep: de kleuters. Deze naschoolse activiteiten zijn een unieke gelegenheid om kinderen meer aan sport te laten doen ! De nodige budgetten werden in de begroting van 2013 voorzien. CD&V/Sp.a stelt vast dat deze sportactiviteiten niet meer werden verder gezet door de huidige meerderheid. Een nieuwe start van de 10 lessen reeks kon perfect in het kader van de gezondheidsmaand. CD&V/Sp.a vraagt wat de juiste reden hiervoor is en krijgt deze activiteit nog een vervolg in de nieuwe bestuursovereenkomst ?

2. Reglement voor het gratis verlenen van huisvuilzakken aan onthaalouders en zelfstandige kinderdagverblijven.

In het kader van de goedkeuring van het nieuwe milieubelastingsreglement stelt de CD&V/Sp.a fractie vast dat onthaalgezinnen zeer veel wegwerpluiers hebben en dus veel vuilniszakken verbruiken. Om deze onthaalouders en kinderdagverblijven te ondersteunen stelt CD&V/Sp.a een reglement voor. Dit reglement verleent aan elke onthaalouder en elk kinderdagverblijf die erkend zijn door Kind en Gezin en gevestigd in Pepingen gratis 40 restafvalzakken van 60 l. (= 2 rollen) per jaar. De vuilzakken kunnen afgehaald worden bij de gemeentelijke milieudienst waar een ontvangstbewijs getekend wordt.

3. Jeugd – Ondertekening charter ‘goe gespeeld’

Vorig jaar is de gemeente Pepingen door het Nieuwsblad nog tot de meest kind- en jeugdvriendelijke gemeente uitgeroepen. Getuige hiervan zijn o.a. de inplanting van in elke deelgemeente een speelweide, de speelstraten, de inrichting van de speelruimte achter de kinderschuur, de buitenspeeldag, breed zomersaanbod met activiteiten en andere lovenswaardige initiatieven. In die optiek kan de stap naar de ondertekening van het “Goe Gespeeld” charter dan ook niet groot zijn.
Dit charter spoort de gemeenten aan een “speelvriendelijk” beleid te voeren. Als gemeente vinden we dat elk kind het recht heeft om buiten te spelen. Spelen is niet alleen van belang voor de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen, het is ook een schitterend middel om de sociale cohesie in buurten en dorpen te bevorderen. Door het ondertekenen van het charter ‘Goe Gespeeld’ gaat de gemeente het engagement aan om ook in de toekomst verder te blijven werken aan kansen voor kinderen om buiten te spelen.

Kort samengevat komt het charter hierop neer:

In onze gemeente…

- spelen kinderen in alle openbare ruimte;


- spelen kinderen in het groen;


- is spelen geen overlast;


- kunnen kinderen zich veilig verplaatsen;


- is er voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk;


- creëren lokale beleidsmakers een verdraagzaam klimaat t.a.v. spelende kinderen;


- houdt elke beleidsmaatregel rekening met de impact op kinderen en jongeren;


- ontwerpen kinderen mee de openbare ruimte;

CD&V/Sp.a vraagt de ondertekening van het charter goed te keuren en voor advies over te maken aan de kinder- en jeugdraad.

4. Oprichting van een meldpunt “Putten in het wegdek” 

Nu de harde en lange winterprik voorbij is, wordt de schade duidelijk aan het wegdek. Om schade aan wagens en ongevallen te vermijden moeten de putten in het wegdek zo snel mogelijk hersteld worden. CD&V/Sp.a vraagt om net zoals in Herne een meldpunt op te richten. Pepingen telt 108 km gemeentewegen en 9 km gewestwegen, uiteraard kan de technische dienst niet overal tegelijk zijn. Daarom kunnen inwoners helpen door een melding te maken waar er putten in het wegdek zijn en ook de ernst van de schade kan men opgeven. Zo komen alle meldingen onmiddellijk samen en kan de schade in kaart gebracht worden en efficiënt en volgens prioriteit hersteld worden. Het Vlaamse Verkeersagentschap richtte voor hun wegennet eveneens dergelijk meldpunt op. De CD&V/Sp.a fractie stelt voor om een e-mailadres putten@pepingen.be te activeren. Via een sensibiliseringscampagne voor het melden van putten wordt het e-mailadres en de GSM-nummer van de verantwoordelijke van de technische dienst bekendgemaakt.

5. Weigering wijziging verkavelingsvergunning Ninoofsesteenweg 73 cvba Colim (OKAY-winkel)

De CD&V/Sp.a- fractie vraagt meer uitleg over de argumenten en vraagt een bespreking omtrent de weigering van de wijziging van de verkavelingsvergunning aan de Ninoofsesteenweg 73 (site bouwmaterialen Pierreux-De Backer) voor het bouwen van een Okay-winkel.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?