CD&V kritisch over woonomgevingsplan en verordening woonkwaliteit

Er is kritiek  van oppositiepartij CD&V Dilbeek op de bouwverordening die Dilbeek opstelde om de ongebreidelde aangroei van appartementen te stoppen.

Lees eerst : Gemeente Dilbeek wil enkel appartementen met voldoende basiskwaliteit

De kritiek van CD&V :

"Onze fractie is voorstander van een aantal maatregelen in de verordening die meer kader en kwaliteit kunnen opleveren voor de bouw van meergezinswoningen.  We zijn ook voorstander van het afbakenen van zones waar meergezinswoningen zijn toegelaten. Maar de slinger lijkt ons te ver zijn doorgeslagen in de verordening. De lat wordt dermate hoog gelegd dat we bezorgd zijn om de impact op de betaalbaarheid van woningen. Met deze verordening dreigen nog enkel appartementen van het duurdere segment mogelijk te zijn in Dilbeek. Voor de verkiezingen hadden alle partijen de mond vol van betaalbaar wonen, deze verordening dreigt een woning in Dilbeek nog minder betaalbaar te maken.

Het oorspronkelijke ontwerp van de verordening beschreef zelfs letterlijk dat de leefruimtes luxueus dienden te worden ingericht. Deze zin is verwijderd in de finale versie, maar is wel tekenend voor de beschreven normen bijvoorbeeld voor de grootte van slaapkamers (bvb. minimaal 1 slaapkamer van 14m²).  De specialisten van de Gecoro en de provincie delen deze bezorgdheid en vermelden in hun advies dat dit de betaalbaarheid niet te goede zal komen en dat inzake duurzaam energie-en ruimtegebruik compacter wonen net wordt aanbevolen.

Er is geen impactanalyse gemaakt van wat deze normen zullen betekenen voor de betaalbaarheid van woningen, terwijl Dilbeek op dat gebied al koploper is in de regio. De mediaankostprijs van een appartement zit nu al op 258 500€, 70 000€ meer dan in vergelijkbare buurgemeente Asse. En tegelijk is de sociale woningbouw in Dilbeek stilgevallen deze legislatuur: er is geen enkel project meer in realisatie.  Bovendien koos het bestuur om de bestaande woonmaatschappijen op te breken tot een kleinere woonmaatschappij. En dat terwijl het decreet tot doelstelling had om via schaalvergroting tot krachtigere maatschappijen te komen. Deze hervorming zal nog voor jaren bijkomende vertraging  zorgen in de sociale woningbouw terwijl honderden Dilbekenaren hiervoor op de wachtlijst staan."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?