Gemeente Dilbeek wil enkel appartementen met voldoende basiskwaliteit

Anderhalf jaar geleden besliste de Dilbeekse gemeenteraad een bouwpauze in te voeren voor meergezinswoningen. Deze bouwpauze duurde anderhalf jaar en loopt eind dit jaar af.

Tijdens deze bouwpauze stelde de gemeente een aantal instrumenten op om de wildgroei van meergezinswoningen/appartementen aan banden te leggen. Waar de laatste 10 jaar er een kleine 3% aan ééngezinswoningen werden bijgebouwd, is dat voor meergezinswoningen maar liefst 23,5%.

Wildgroei niet gewenst

“We zijn op zich niet tegen appartementen maar ze mogen niet overal neergepoot worden en ze moeten een voldoende basiskwaliteit hebben: ruim genoeg, voldoende parkeerplaatsen, fietsenstallingen enz. Een wildgroei is niet gewenst: dit hypothekeert het landelijk karakter op veel plaatsen in Dilbeek en bevordert de verstedelijking” zegt schepen van Wonen, Stijn Quaghebeur.

Woonomgevingsplan en verordening woonkwaliteit

“We willen deze ongebreidelde aangroei afremmen met twee belangrijke instrumenten. Enerzijds willen we via een woonomgevingsplan bepalen waar appartementen nog kunnen gebouwd worden. En indien ze toegelaten zijn in welke grootorde. Dit plan, eigenlijk een kaart, is zo goed als klaar en zal aan de gemeenteraad van februari voorgelegd worden. Anderzijds willen we via een verordening “kwaliteitsvol wonen” normen opleggen aan dewelke appartementen moeten voldoen. Deze normen moeten er ook voor zorgen dat de ddrang naar maximalisatie die vaak kenmerkend is in appartementsbouw, tot het verleden behoort” vervolgt schepen van Ruimtelijke Ordening, Luc Deleu.

Strenge kwaliteitsnormen

De verordening kwaliteitsvol wonen werd op de gemeenteraad van december goedgekeurd. “We hebben nu strenge normen die toegepast kunnen worden bij de bouw van meergezinswoningen. Tot op vandaag hadden we amper juridische instrumenten achter de hand om ervoor te zorgen dat meergezinswoningen voldoende kwaliteit boden. Vanaf nu leggen we normen op over minimumoppervlakten voor appartementen in zijn geheel en slaapkamers en terrassen in het bijzonder. Bouwen met onvoldoende parkeerplaatsen of fietsstalplaatsen zal ook niet meer kunnen. Ook wat betreft duurzaamheid, voldoende groen en gebruik van zonnepanelen worden normen opgelegd”, zegt schepen Quaghebeur.

Niet wachten op bouwshift

“We wachten niet op Vlaanderen om een bouwshift in te voeren. Met de kaart - die zal bepalen waar dichter kan gebouwd worden en waar niet (meer) - bewerkstelligen we zelf een bouwshift. In landelijke gebieden kunnen geen appartementen meer, in woongebieden
wordt het sterk aan banden gelegd en in dorps- en woonkernen kan het wel, maar zal elke aanvraag onderworpen worden aan strenge voorwaarden. Hiermee slaat Dilbeek een nieuwe weg in op vlak van ruimtelijke ordening en voeren we de facto een bouwshift in, zonder aan de (bouw)rechten van de mensen te raken”, besluit schepen Deleu.

Archief

Gemeentebestuur last bouwpauze in voor meergezinswoningen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?