CD&V en Peter Lacres wil meer fietspaden

De gemeente Pepingen gaat het fietspad tussen Pepingen en Bogaarden realiseren. De werken zullen begin 2018 starten. CD&V en Peter Lacres willen het aantal fietspaden gevoelig uitbreiden.

Bij het begin van de schoolperiode stelt de meerderheid haar visie rond  een versterking van de verkeersveiligheid voor. “Met ons Fietsplan 2024 lanceren we onze visie voor de volgende legislatuur. We weten uiteraard dat er voor de verkiezingen van 2018 geen nieuwe projecten meer kunnen ontworpen en uitgevoerd worden. Wel zijn we transparant en presenteren onze concrete plannen voor de toekomst. Uiteraard kunnen we in 2017/18 reeds werk maken van de voorbereiding van dit plan, zodat het mits de nodige politieke wil perfect uitvoerbaar moet zijn”, zeggen CD&V en Peter Lacres.

Het Fietsplan 2024 omvat de aanleg van vier nieuwe deeltrajecten. Dat zijn: de Molenstraat Bogaarden - 954 meter, de Eikstraat Beert – 761 meter, de Molenhofstraat Heikruis – 545 meter en de Hondzochtstraat  Bellingen – 812 meter.

WAAROM INVESTERINGEN IN FIETSPADEN?

Een studie uit 2016 van het VITO toont aan dat investeringen van de overheid in fietspaden één van de beste terugverdien ratio’s hebben. Zie link met VITO Studie VITO

Deze investeringen zijn betaalbaar omdat de globale eigen kost voor Pepingen ongeveer 1.500.000 € zal bedragen. “Onder impuls van de provincie is er een functioneel fietsroutenetwerk uitgestippeld  Voor de aanleg van fietspaden die passen in dit netwerk subsidieert het Fietsfonds ( Provincie + Vlaanderen) tot  80 % van de aanlegkosten. Vlaams Minister Weyts en gedeputeerde Tom Dehaene ondersteunen deze inspanningen op een manier die op geen enkel ander beleidsdomein bestaat.”

Breder gedragen nood.

Fietspaden zijn niet alleen veilige wegen voor fietsers , maar ook meer en meer gevraagd en gebruikt door de trage weggebruikers. “De jaarlijkse Start to Run, Start to Walk en gezondheidscampagnes  en de steile groei van onze wandelclubs in Bellingen en Bogaarden hebben de nood aan veilige fiets- en wandelpaden sterk doen toenemen. Met ons fietsplan willen we tegemoet komen aan deze noden.”

Kernversterkend en klimaatvriendelijk.

Elke Pepingse deelgemeente met fietspaden verbinden met het centrum past in het kernversterkend beleid waarvoor CD&V reeds decennia staat. Het plan past ook perfect binnen de engagement om van Pepingen een klimaatvriendelijke gemeente te maken.

 Schoolomgevingen.

De nieuwe bestuursploeg wil ook verder investeren in de veiliger maken van de schoolomgevingen. “In de periode 2006-2012 heeft onze ploeg sterk ingezet in het veiliger maken van de schoolomgevingen onder meer door belangrijke infrastructuur werken in de Boekhoutstraat en in de Kareelstraat. Daarnaast werd op geregelde tijdstippen ingetekend op sensibiliserende/educatieve acties van onder meer de provincie. Het recentste voorbeeld zijn de Pencill palen aan de scholen van Pepingen en Heikruis. Dit dossier, getrokken door Peter Lacres werd door het vorige college maandenlang geblokkeerd.

"De toelage van 5.000 euro die we van Koning Baudewijnstichting gekregen hebben ( aanvraag door de huidige ploeg op 28-04-2017) zijn enerzijds een mooie erkenning voor die inspanningen en anderzijds een boost om volgend jaar, samen met scholen, met nieuwe sensibiliserende acties aan de slag te gaan.”

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?