CD&V bezorgd om verdrinkingsgevaar nabij speeltuin Nijverseel.

De nieuwe speeltuin in het buurtpark van de Vlaamse Staak blijkt niet zo veilig. In het veiligheidsverslag van 2B SAFE, veiligheidscoördinator in het project Vlaamse Staak, werd reeds op 24 april 2019 melding gemaakt dat de poel en wadi's in het speeltuingedeelte voor potentieel verdrinkingsgevaar kunnen zorgen.

Jeroen Eenens, fractieleider CD&V Opwijk-Mazenzele klaagt het gevaar van de poel aan. “De Intercommunale Haviland (partner in dit project) bracht het bestuur met een aangetekend schrijven (05/06/19) op de hoogte dat zij bij hun stelling blijven dat de aanwezigheid van een 2m diepe poel met water gevuld vlakbij Leirekensroute en rekening houdend met de functie van het parkgebied als verblijf-en rustplaats een uiterst gevaarlijke situatie uitmaakt. Zij stellen formeel dat zij nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor alle mogelijke schade ten gevolge van deze poel.”

Schepen Inez De Coinck repliceert : “We hebben in dit dossier inderdaad beslist om een risicoanalyse te laten uitvoeren. We hebben verschillende bureaus aangeschreven maar geen enkel bureau heeft gereageerd en een offerte toegestuurd voor het uitvoeren van deze risicoanalyse. Dit bewijst dat het niet zo duidelijk en eenvoudig is. Niemand wil zich hierover uitspreken blijkbaar? We zullen nu opnieuw een bevraging doen en nog extra bureaus aanschrijven. We brengen het ook op de agenda van de vergaderingen van het Project Vlaamse Staak met de 3 partners (Pom, Haviland, gemeente). We willen onze verantwoordelijkheid zeker niet ontlopen als gemeente.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?