CAW Halle-Vilvoorde protesteert tegen besparingen

De minister wil dat de CAW’s 5 miljoen besparen. Concreet betekent dat een afbouw van een tewerkstelling van minstens 52, 86 VTE. Dat komt neer op ongeveer 75 mensen die de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) moeten ontslaan. Ook CAW Halle-Vilvoorde protesteert tegen deze besparingen.

Bovendien zakt het basisbedrag per VTE van de jaarlijkse subsidie-enveloppe vanaf 2020. Het is een illusie dat dit niet zal gevoeld worden in de hulp- en dienstverlening aan de kwetsbare burger. In tegenstelling tot de boodschap van minister Beke dat het terreinwerk en de hulp- en dienstverlening zou gespaard blijven. Dit is niet te rijmen met een Vlaamse regering die zogenaamd opteert voor een warme en zorgzame samenleving.

Deze besparingen pikken de CAW’s  niet en ze beraden zich over deze mededeling. Deze besparingsmaatregelen treffen ook de werking van CAW Halle-Vilvoorde.

“Dit betekent concreet dat in onze regio het al ondermaatse welzijnslandschap nog verder wordt afgekalfd”, zegt Elise Moriau, directeur. “En dat terwijl de maatschappelijke uitdagingen rond psychosociale problemen en kwetsbaarheid groter zijn dan ooit.”

5.600

Het aantal hulpvragen aan CAW Halle-Vilvoorde bedroeg het voorbije jaar net geen 5.600.

Ons hulpaanbod is laagdrempelig, gratis en heel uitgebreid: we geven zowel informatie, advies als psychosociale ondersteuning. We boden bijna 1.000 begeleidingen aan zowel in korte als langere trajecten, en we vingen 280 mensen die om welke reden ook niet langer thuis konden wonen, op in onze opvangcentra.

125

We werken hieraan met 125 werknemers: we bieden hulp op maat aan iedereen met om het even welke welzijnsvraag. Sociaal werk is geen bandwerk. Het vraagt professionaliteit en expertise, aangepast aan de diversiteit van maatschappelijke kwetsbaarheid.

De thema’s die hierbij voorop staan zijn brandend actueel en hebben een sterke maatschappelijke impact, zoals familiaal geweld, (kans-)armoede en schulden, dader-en slachtofferhulp, precair verblijf, huisvestingsproblemen, relatiemoeilijkheden en (vecht-) scheiding,…

650.000

CAW Halle-Vilvoorde heeft 4 centrale onthaalpunten, in Asse, Halle, Tervuren en Vilvoorde. Onze regio omvat een werkgebied van 36 gemeenten met 650.000 inwoners. Vertrekkende vanuit hun individuele hulpvragen signaleren wij waar we structurele noden en tekorten zien in onze regio, we gaan actief intersectorale samenwerkingsverbanden aan én we werken mee met de lokale partners en overheden aan duurzame oplossingen.

De huidige besparingsmaatregelen betekenen voor CAW Halle-Vilvoorde minder personeelsleden…. En dat terwijl de groep maatschappelijk kwetsbare mensen / het aantal hulpvragen jaarlijks toeneemt.

De CAW’s gaan niet zomaar mee in dit scenario en toonden dinsdag massaal hun verontwaardiging tonen in Brussel. De CAW’s sloten die dag collectief behalve voor de nachtopvang en de crisishulpverlening en nemen deel aan de geplande actie binnen het kader van de vuurwerkweek.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?