Cantecleer krijgt het statuut woonerf

Cantecleer, een nieuwe verkaveling in het Heuvelpark, krijgt het statuut van woonerf. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Dat betekent dat spelende kinderen en voetgangers baas zijn in Cantecleer. Auto’s blijven welkom maar de snelheid wordt beperkt tot 20 km/u.

De definitieve oplevering van de nieuwe verkaveling in het Heuvelpark is in zicht.  Volgens de stad komt deze straat in aanmerking voor het statuut van woonerf waardoor de zwakke weggebruikers er meer ruimte krijgen.

Welke verkeersregels gelden er in een woonerf?

  • Voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. Kinderen mogen er ook op straat spelen.
  • Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn tegenover kinderen. Anderzijds mogen ook voetgangers het verkeer niet nodeloos belemmeren.
  • De snelheid is er beperkt tot 20 km per uur.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?