Buurtweg gedeeltelijk afgeschaft voor aanleg van overstromingsgebied

De deputatie van Vlaams-Brabant besliste om buurtweg nr 36 (gedeelte tussen buurtweg nr 22 en de R0) gedeeltelijk af te schaffen.

Het gedeeltelijk afschaffen van buurtweg nr 36 maakt deel uit van de aanleg van een overstromingsgebied. Deze zone, ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E19 aan de beerselsestraat (richting Brussel) heeft regelmatig, bij hevige regenval, te kampen met wateroverlast.

Om deze reden wordt er een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd dat het regenwater van de E19 in het gebied opvangt en afvoert in de waterloop 'de Herdendijk'. Hiervoor wordt die waterloop deels hersteld naar zijn oorspronkelijke ligging in een open bedding en de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied. Door de aanleg van dit nieuw overstromingsgebied is buurtweg nr 36 onbruikbaar. (Eigenlijk was de buurtweg al in onbruik na de aanleg van de R0 en nu niet meer zichtbaar.

Tegen deze beslissing van de deputatie kan beroep aangetekend worden bij de provinciegouverneur, binnen 15 dagen na het einde van de termijn van bekendmaking (tot en met 8 maart 2020).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?