Buurtbewoners vrezen impact bouwplannen op domein Levenslust

De geplande bouw van 325 woningen op het parkdomein, waarop vzw Levenslust zich bevindt, veroorzaakt zorgen bij de buurtbewoners. Ze menen dat de impact op de mobiliteit, de leefbaarheid én de natuur op het spel staan.

Het kasteeldomein omvormen tot een woongebied via een Ruimtelijk Uitvoeringplan: dat is de droom van een projectontwikkelaar en de gemeente Lennik. Maar liefst 325 nieuwe woonzorgeenheden zouden gebouwd worden langs de kant van de Scheestraat voor zorgactiviteit.

Daarvan zijn ongeveer 70 serviceflats. Daarbij komen dan nog eens 255 serviceflats samen met parkings, aan het bosje aan de Steenstraat, recht tegenover de Heilige Kruiswegstraat, .

Het huidige kasteel met bouwkundige erfgoedwaarde wordt vergroot tot 4.500 m2 grondoppervlak, bestemd voor administratie, een viersterrenhotel, een restaurant en een revalidatiecentrum. De 3 toegangen tot deze nieuwe gebouwen zullen gevestigd zijn aan de Scheestraat.

Bezwaren van werkgroep buurtbewoners

De huidige activiteiten van Levenslust vzw blijven zich op het domein afspelen. "Die vzw zit echter krap bij kas en voor hen komt dit dus als een geschenk, maar dat is zeer tegen de zin van de buurtbewoners", zegt een werkgroep van buurtbewoners, die enkele bedenkingen formuleert .

  • “Waar zal men parkeren? Op het domein zelf is er maar een beperkte plaats voor parking beschikbaar. Het zal verkeers- en lawaaioverlast én gevaarlijke situaties teweeg brengen.”
  • “De gebouwen zijn te hoog.”
  • “De gebouwen hebben een te grote oppervlakte, wat veel parkgebied zal innemen.”
  • “Het aantal bijkomende serviceflats bedraagt wellicht evenveel als in de Schepdaalse dorpskern, maar dan zonder parkeerplaatsen.”
  • “De natuur wordt weggeveegd.”
  • “Wij vrezen dat onze rust en privacy niet meer gegarandeerd is.”

"Velen van de buurtbewoners hadden eerst het idee dat het om een kleine uitbreiding zou gaan."

Buurtbewoonster Anne-Sophie Cosyns is actief bezig met deze zaak en het inlichten van buurtbewoners. “Velen van hen hadden eerst het idee dat het om een kleine uitbreiding zou gaan. Maar wanneer ik hen inlichtte, vielen ze van hun stoel. Nu is er al een grote groep van bewoners die een bezwaar zal indienen om rekening te houden met onze noden. Mijn grootste ergernis is dat volgens het RUP geen grote mobiliteitshinder wordt verwacht, maar wij zijn bezorgd want er zijn zeer weinig parkeerplaatsen en veel bijkomend verkeer”, aldus Cosyns.

Levenslust-directeur Herwig Van Laar begrijpt de commotie niet. “In het masterplan was deze tweede fase ook al voorzien, dus er is eigenlijk niets veranderd. Als een openbaar onderzoek twee maanden duurt, kunnen mensen in die hele tijd een bezwaar neerschrijven. Maar dat is naar mijn weten nog niet gebeurd”, aldus van Laar.

Dilbeek

Het domein van Levenslust ligt op het grondgebied van de gemeente Lennik maar grenst aan Schepdaal. Het schepencollege van de gemeente Dilbeek buigt zich vandaag over een standpunt.

Zie ook:

Polyvalente zorgsite

Vergunning geweigerd

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?