Deputatie weigert stedenbouwkundige vergunningen Levenslust

De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de ingediende stedenbouwkundige vergunningen, die door de gemeente waren goedgekeurd, geweigerd. Er werd beroep aangetekend door een inwoner van Schepdaal.

VZW Levenslust wil haar domein laten uitgroeien naar een polyvalente zorgsite. De VZW zoekt dringend naar inkomsten om de eigen werking te kunnen blijven bekostigen. Daarom werd besloten om op basis van de bestemmingen voorzien in het Gewestplan, reeds werk te maken van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Dat gebeurde na overleg met gemeente, die op stedenbouwkundig gebied onlangs ontvoogd werd, en met Ruimte Vlaanderen. Delen van het domein zijn bestemd als openbaar nut en andere delen zijn bestemd als parkgebied.

De advocaat van de overbuur argumenteerde echter dat er eerst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) moest opgemaakt worden en de deputatie volgde hem daarin. De buur vindt ook dat het gebouw te dicht bij zijn woning wordt gebouwd.

RUP

De gemeente werkt ondertussen verder aan het RUP. Het RUP is ook nodig om het masterplan van Vzw Levenslust te kunnen realiseren. De project Milieu-Effecten-Rapport- screening is ook reeds afgerond. Daarover houdt de gemeente wellicht tegen eind april - begin mei een plenaire vergadering, eens de voorstudie van het studiebureau is afgerond.

“We hebben nochtans alle stappen gevolgd in overleg met de gemeente en het Vlaams Gewest. De woning van de buur, die bezwaar indiende, staat te dicht bij de as van de weg. Wij kunnen niet meer achteruit omdat we gebruik maken van een ‘zone van openbaar nut’, waar we mogen bouwen. Als we achteruit zouden gaan, vallen we buiten die zone”, antwoordt Herwig Van Laar directielid van vzw Levenslust.

 “Het RUP loopt verder en wanneer de aanzet goed gekeurd is, dienen we een nieuwe bouwvergunning in. Ondertussen is de ontheffing van de verplichting tot het voeren van een ‘M.E.R. er ook reeds”, aldus Herwig Van Laar.

Zie ook: Levenslust wordt polyvalente zorgsite

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?