Busnet MIVB: belangrijke wijzigingen op komst vanaf september

Reorganisatie van buslijnen, versterkingen, verlengingen,… De maand september betekent de start van een nieuwe fase in het busplan van de MIVB. Het gaat om de grootste veranderingen in jaren. Ze gaan in op 31 augustus en bieden de reizigers heel wat voordelen.

Brussel beweegt en verandert. Nieuwe wijken verschijnen aan de horizon, bedrijven vestigen zich in de hoofdstad, er ontstaat bijkomende infrastructuur (scholen, sportvoorzieningen,…). Bovendien groeit de Brusselse bevolking en er is de laatste jaren een opmerkelijke stijging van het gebruik van openbaar vervoer in het Brusselse gewest. Deze evoluties brengen nieuwe noden en verwachtingen met zich mee qua mobiliteit. De MIVB speelde hierop in bij de uitwerking van haar nieuwe busplan, die meteen ook de belangrijkste facelift van haar net is sinds jaren.

Belangrijke veranderingen vanaf 31 augustus

Het busplan wordt sinds midden 2018 in verschillende fases ingevoerd, en dit tot 2022. Een nieuwe fase vangt aan op zaterdag 31 augustus 2019, met wijzigingen voor zeven buslijnen: bussen 21, 45, 64, 65 en 80 krijgen een nieuwe reisweg. Lijn 12 wordt versterkt en lijn 46 verlengd.

Bus 21, die momenteel Luxemburg met Brussels Airport verbindt, volgt een nieuwe reisweg vanaf Lekaerts tot aan de nieuwe eindhalte Maes, via de Haachtsesteenweg.

Lijn 45, die Roodebeek met Sint-Vincentius verbindt, wordt omgelegd tussen Sint-Vincentius en Oud-Kappelleke, via het Vredeplein. De lijn zal bediend worden met gelede bussen om zo meer plaats en comfort te kunnen bieden (30% meer plaats tijdens de spits).

Lijn 64, die nu rijdt tussen Naamsepoort en Machelen, rijdt vanaf 31 augustus tot Bordet Station. Ook deze buslijn zal bediend worden door gelede bussen om zo meer plaats en comfort te bieden aan de reizigers (30% meer plaats tijdens de spits).

Lijn 65, die tussen het Centraal Station en Bourget rijdt, krijgt een nieuwe reisweg met eindhalte in Machelen, waar ze buslijn 64 vervangt. Zo vormt buslijn 65 een rechtstreekse verbinding tussen Machelen, Haren, Evere en het Centraal Station.

Lijn 80, die vandaag tussen de Naamsepoort en Maes rijdt, volgt een nieuwe route met eindhalte Haren. Zo biedt lijn 80 een rechtstreekse verbinding tussen Haren, Sint-Lambrechts-Woluwe en Montgomery.

Met deze reorganisatie kan de MIVB haar aanbod met ruim 20 procent verhogen op deze vijf buslijnen.

Op lijn 12, die vandaag tussen Brussels Airport en Luxemburg rijdt, is ook in versterking voorzien. De buslijn rijdt vanaf nu elke weekdag en de hele dag door. Ze wordt verlengd vanaf Luxemburg tot metrostation Troon om zo een overstap naar metrolijnen 2 en 6 te kunnen garanderen. Lijn 12 rijdt niet langer via Diamant, maar rechtstreeks via de Leopold III-laan en het Meiserplein.

Buslijn 46, die momenteel tussen Moortebeek en Anneessens rijdt, wordt verlengd tot eindhalte Glibert, die op de Antwerpsesteenweg ligt, aan het WTC. Zo worden de Noordwijk en het stadscentrum verbonden en wordt de Antwerpsesteenweg beter bediend, net als het westen van het stadscentrum. Ook de bediening van het stadscentrum, en dan in het bijzonder de zone Beurs – De Brouckère, verbetert. De buslijn krijgt gelede bussen, wat zorgt voor meer plaats (30 procent meer tijdens de spits) en meer comfort voor de reizigers.

Begeleiding op het net

Het MIVB-personeel staat paraat om eind augustus en begin september de reizigers te informeren en zo de collega’s op het net te ondersteunen. Er zullen begeleiders zijn aan strategische haltes en aan boord van de voertuigen die een gewijzigd traject volgen vanaf 31 augustus. Op de website, de app en via de sociale media kunnen de reizigers alle nodige informatie vinden om hun reisweg beter te kunnen organiseren. Ook zal ter plaatse de nodige aangepaste signalisatie aanwezig zijn.

Capaciteit, bediening en verbindingen

Wat is de bedoeling van het nieuwe busplan? De MIVB wil haar reizigers meer comfort en meer capaciteit bieden, door nieuwe voertuigen in gebruik te nemen, door gelede bussen in te zetten en in te spelen op de groeiende vraag naar openbaar vervoer. Ook wil de MIVB het openbaar vervoer in Brussel aantrekkelijker maken door wijken en industriezones die tot nu toe weinig aan bod kwamen beter te gaan bedienen, door bepaalde wijken te verbinden en nieuwe haltes toe te voegen op plaatsen die er geen hadden.

Het busplan loopt parallel met de aankoop van nieuwe bussen (251 hybride bussen en 37 elektrische bussen). Er worden ook nieuwe (eind)haltes aangelegd en extra collega’s opgeleid: zowel bestuurders, onderhoudspersoneel als omkaderend personeel. Tot slot is er ook een nieuw busdepot in opbouw (Marly, in Neder-over-Heembeek).

Wanneer het busplan volledig in voege is, zullen er 30 procent meer plaatsen zijn en zal het aantal afgelegde kilometer 22 procent hoger liggen.

2 op 3 lijnen

De eerste stappen van het nieuwe busplan werden gezet midden 2018 met de inwijding van de nieuwe buslijn 33, de eerste volledig elektrische lijn van de MIVB. Sindsdien hebben verschillende veranderingen elkaar opgevolgd: de reorganisatie van lijnen 13, 14, 84 en 53, schrappen van lijn 15, de verlenging van andere buslijnen, de inwijding van lijn 37 tussen Ukkel en Vorst, enz.

Op zaterdag 31 augustus start dus een volgende, ingrijpende fase in het busplan. Vanaf november volgen bijkomende wijzigingen: de verlenging van lijn 46 tot Thurn en Taxis, de inwijding van de nieuwe lijn 56 en de wijziging van de reisweg van zeven buslijnen. Het nieuwe busplan zal ook in de loop van 2020 en 2021 in verschillende fases verder ingevoerd worden.

In totaal ondergaan ongeveer twee buslijnen op drie wijzigingen in het kader van het nieuwe busplan. Als het busplan volledig in voege is, zullen 30 buslijnen gewijzigd zijn, 3 lijnen verdwenen (lijnen 15, 22 en 98; de reisweg van bussen 15 en 98 wordt overgenomen door andere buslijnen), 6 buslijnen bediend door gelede bussen en 6 nieuwe buslijnen het licht zien. Er zullen uiteindelijk maar 17 van de 50 oorspronkelijke buslijnen (van vóór midden 2018) overblijven nadat in 2021 het busplan volledig uitgerold is.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?