Burgerlobbypartij Pro start in Halle en Lennik

Na Merchtem en Meise gaat er ook in Halle en Lennik een ‘burgerlobbypartij’ van start. In Halle trekt Jo Lories de werking op gang, in Lennik is dat Pieter Vranken.

In Merchtem en Meise haalden de Pro-partijen mooie resultaten bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Pro Merchtem kreeg 25% van de kiezers achter zich en in Meise zetelt er een Pro-schepen in het college. Joris Verspecht had in Merchtem voor de verkiezingen de CD&V verlaten uit onvrede met de particratie. “De CD&V verloor de voeling met het dorp en verwelkomede veel hoogbouw. Een plaatselijke groenteboer zegde me dat ik pro Merchtem was.”

“We hechten veel belang aan burgerparticipatie. We merken dat de democratie in ons land faalt. In de klassieke partijafdelingen is de betrokkenheid veel te laag en heeft de partijtop te veel invloed. Zo mocht er niet samengewerkt worden met bepaalde lokale partijen, die gewipt werden door vooraf gemaakte afspraken”, legt Joris Verspecht de vinger in de wonde. “De andere partijen zetten transparantie en inspraak op hun website, maar dat zal voor ons het speerpunt worden, waarop we bij de verkiezingen willen afgerekend worden.”  Pro wil ook de politiek ontvetten.

Pro wil een koepel vormen voor lokale burgerbewegingen. “Met Pro willen we de lokale  burgerbewegingen steunen maar ze blijven wel onafhankelijk. De burgerpartijen boeken resultaat maar stagneren daarna omdat ze expertise missen. We staan voor een aangename en leefbare samenleving en een bestuur dat dicht bij de burgers staat en constant verantwoording aflegt tegen de burgers. We willen de burgers stelselmatig bevragen en hen zo betrekken bij het bestuur.”

Halle

In Halle sluit Jo Lories met zijn BVB aan bij de Pro-beweging. Zeven jaar geleden sloot hij zich aan bij de N-VA maar een jaar geleden besloot hij verder te gaan als onafhankelijke. Hij richtte de onafhankelijke burgerlijst Burgers voor Burgers op. “Ik leerde Pro Merchtem kennen en hun programma lag me goed. Ik ging in op een voorstel om aan te sluiten bij de overkoepeling. In Halle willen we in iedere deelgemeente een afdeling oprichten”. Lories weet zich al gesteund door acht medestanders.

Lennik

De Pro-golf sloeg ook over naar Lennik. “Ik volg de politiek al jaren maar zette pas nu de stap naar de actieve politiek. Er is iets grondig mis met de politiek. Mensen voelen zich niet betrokken en laten er zich op de straat heel gelaten over uit. Het maakt niet uit op wie we stemmen, ze doen toch hun goesting. De politiek is niet met ons bezig en is verworden tot een graaicultuur. Deze situatie mogen we niet laten gedijen”, zegt Pieter Vranken. “Politieke vernieuwing kan niet van uit de links-rechts-tegenstellingen. We moeten die politieke ideologieën laten varen. Een belangrijke kwaliteit is kunnen luisteren naar de mensen. Alleen de burgerpartijen werken van onderuit. Dat is de juiste insteek om aan politiek te doen.” Vranken, die nog niet zo lang in Lennik woont, praat met enkele lokale figuren waaronder een handelaar.

Gemeenteraadsverkiezingen 2024

Pro wil al vraag aan de campagne voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen beginnen. Binnenkort start Pro met een kaartjescampagne met bevragingen onder de bevolking. Dan Wil Pro de mensen informeren waardoor ze weten waar ze stemmen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?