Burgerforum wil werking Vzw De Rand uitbreiden over heel Halle-Vilvoorde.

Wilfried Wouters, Bart De Valck en Eric Vranken hebben het Burgerforum ‘Valck en Wouters’ opgericht. Het moet een info –en opinieplatform worden, van en voor Vlaams-Brabanders die er door informatie te delen over hun straat, buurt of gemeente, met elkaar verbonden zijn en druk op het politiek beleid opvoeren om het roer om te gooien in de richting van een groen-Vlaams-veilig en leefbaar Halle-Vilvoorde.

Wilfried Wouters” De gemeenten in Halle-Vilvoorde ondergaan een verandering op meerdere terreinen. Er is een enorme uitstroom van uit Brussel. Het Federaal Planbureau voorspelt in Halle-Vilvoorde een bevolkingsverdubbeling tegen 2050. Vele mensen die in de streek komen wonen zijn anderstalig of vreemd aan de streek. Er wordt nog altijd te veel gebouwd en de mobiliteit zit in de knoop door de nabijheid van Brussel. De hoofdoorzaak is de groeiende centralisatie van diensten in Brussel. De Vlaamse regering is hier de hoofdschuldige door steeds meer kantoorruimte op te richten voor de 100.000-en Vlaamse pendelaars die ze van Limburg tot de kust dagelijks naar Brussel sturen. De treinen en de snelwegen zitten daardoor stampvol. Onze gemeenten worden bestormd door 1000-en die hier een woning zoeken waardoor de prijzen van de gronden en woningen spectaculair zijn gestegen. Daardoor zijn heel wat inwoners moeten vluchten naar verdere regio’s.”

“We vinden dat er een radicale ommezwaai van het beleid van de Vlaamse regering moet komen op het gebied van tewerkstelling. Men moet stoppen met iedereen naar de Brusselse kantoren te sturen. Tienduizenden Vlaamse bedienden kunnen hun werk in eigen streek uitvoeren. Zo worden hier de files opgelost en vermindert de druk op de regio. Dat wordt bevestigd in een recente studie van de VUB. We hebben hier de miserie die we zelf hebben gecreëerd. We willen dit probleem naar aanleiding van de verkiezingen voorleggen aan de partijen en de regering.”

“We stellen ook voor om het werkingsgebied van de Vzw De Rand uit te breiden tot alle gemeenten van Halle-Vilvoorde. De burgemeesters van Vilvoorde en Halle vragen meer financiële middelen en Halle als centrumstad te herkennen. En symbolisch in de stad Halle, een strategische uitvalsbasis voor de werking van vzw De Rand”, besluit Wouters.

Vzw De Rand  heeft zeer verdienstelijk werk verricht, maar is niet meer aangepast aan de huidige noden en uitdagingen van onze Regio. “We willen de Randkrant en het documentatiecentrum een plaats geven in deze evolutie. Een verdere samenwerking – afhankelijkheid  - met de Brusselse instelling BRIO is voor hen dus niet aangewezen. Door deze omvorming maakt onze streek zich definitief los van Brussel. De ‘Groot- Brussel‘ gedachte wordt definitief begraven”, zegt Bart De Valck.

Bart: “Je veilig voelen in je eigen wijk en mensen in het Nederlands kunnen aanspreken is een thema vandaag. Ook jonge mensen in Halle-Vilvoorde voelen de druk, ze zijn bezorgd om het groen karakter en leefbaarheid van hun streek. Dat leeft in Halle-Vilvoorde. Er zijn ook jonge koppels die verhuizen omdat de scholen te snel te sterk veranderen", aldus De Valk.

De initiatiefnemers vragen de burgers om onder meer via Facebook hun stem te laten horen. Ze hebben daarom de Facebookpagina Valck&wouters opgericht.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?