Buren leggen eerste bermmoestuin aan in verwaarloosd steegje

ln het buitenland wordt het stilaan een rage om tuintjes aan te leggen op een plek waar het in feite officieel niet mag. Het doel is om 'nieuwe natuur ' te creëren of in bermen groenten, fruit en kruiden te laten groeien waar iedereen maar kan van plukken en zelfs van eten. Het moestuintje is dus eigenlijk van niemand en van iedereen tegelijk.

Ook in de Koestraat ( St.-Martens-Lennik ) is dergelijk initiatief tijdens de voorbije coronazomer spontaan ontstaan. Deze dorpsstraat ligt er gedurende het merendeel van het jaar vuil en zeer slordig bij met waterplassen, nauwelijks gemaaide bermen, ongelijke stoepranden, oneffen wegdek, ....). Ze wordt nochtans dagelijks door vele tientallen kinderen en ouders gebruikt om het Sint-Godelieve-lnstituut te bereiken.

Buren hebben, onder impuls van Johan De Gieter, uit eigen initiatief de berm van een deel van dit straatje (tussen het Dorp en de Doelestraat) ingericht met rudimentaire zitbanken en hebben er bloemen (o.a. zonnebloemen), groenten ( o.a. tomaten) en eetbare bloemen (o.a. Oost-lndische kers) geplant. Voorheen werd er reeds wilde cichorei gezaaid. Dit spontaan burgerinitiatief roept om navolging.

Op de gemeenteraad van 28 oktober 2020 diende gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA – LENNIK² ) een voorstel in om de Koestraat ( het deel tussen het Dorp en de Doelestraat) heraan te leggen en opnieuw in te richten. Hij stelt voor dat langs beide kanten van de straat een voetpad wordt geplaatst en dat de straatbedekking wordt heraangelegd met kasseistenen. Vervolgens wordt de zijberm (kant pastorie) heraangelegd met zitbanken en beplant met groenten, (eetbare) bloemen, kruiden,... Tenslotte wordt naar een oplossing gezocht om deze straat parkeervrij/parkeerarm te maken.

Het opstellen van het beplantingsplan, de uitvoering en aanplant dient te gebeuren in overleg met de aanpalende buren en met advies van bevoegde adviesorganen.

Maaien?

Milieuschepen Hendrik Schoukens (Groen) antwoordde op de gemeenteraad dat, volgens het Bermdecreet, deze berm slechts tweemaal per jaar mag gemaaid worden waardoor hij er vuil bijligt. Geert De Cuyper: “Deze regel is echter niet van toepassing op bebouwde delen van gemeenten aangezien met dit Bermdecreet enkel de bermen gelegen in landelijke ruimte bedoeld worden. Het initiatief zelf werd door het College 'schattig' genoemd, doch men wou dit niet onmiddellijk steunen en afwachten hoe dit verder zou evolueren. Tevens kon het volgens het College toch niet de bedoeling zijn dat de technische dienst van de gemeente de berm onkruidvrij zou moeten houden, zelf de groenten en kruiden zou moeten verzorgen en plukken, enz.”

“Blijkbaar had het College de tekst van het agendapunt niet goed gelezen en de bedoeling niet gesnapt... Dit is een burgerinitiatief waarbij aan de gemeente enkel wordt gevraagd de straat en de berm her in te richten. De invulling (planten van groenten, kruiden, bloemen en het daarmee gepaard gaand onderhoud ) gebeurt door de buren”, besluit Geert De Cuyper.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?