Brussels Airport mag fier zijn

Brussels Airport vierde haar 60e verjaardag met in totaal maar liefst 25,7 miljoen passagiers en 732.000 ton vracht in 2018

In 2018 verwelkomde Brussels Airport 25,7 miljoen passagiers, een historisch record dat grotendeels te verklaren valt door de groei van het intercontinentale netwerk. Het vrachtvervoer sloot het jaar af op 732.000 ton vervoerde vracht, ofwel het hoogste volume sinds tien jaar. Brussels Airport bestaat ondertussen 60 jaar en heeft in die periode maar liefst 610 miljoen passagiers mogen vervoeren.

Passagiers

Het afgelopen jaar verwelkomde Brussels Airport 25.675.939 passagiers, ofwel een stijging van 3,6% ten opzichte van 2017. Die groei merken we vooral in het aantal lokale passagiers dat met 4,3% toenam. Het aandeel van de transferpassagiers bleef dan weer min of meer gelijk aan dat van afgelopen jaar en bedraagt nog steeds 18%.

Die mooie groeicijfers zijn hoofdzakelijk te danken aan een stijging van 18% bij de langeafstandsvluchten. Bijna twee van de drie nieuwe passagiers vlogen in 2018 met een langeafstandsvlucht. Het intercontinentale netwerk van Brussels Airport is in 2018 inderdaad nog verder uitgebreid met nieuwe vluchten van Cathay Pacific naar Hong Kong, van Hainan Airlines naar Shanghai en Beijing en van Rwandair naar Kigali. Verder werd het aanbod aangevuld met vluchten van Emirates naar Dubai en van Thai Airways naar Bangkok. Ethiopian Airlines verhoogde dan het weer het aantal zitplaatsen voor vluchten naar Addis Abeba.

De korteafstandsvluchten deden het in 2018 eveneens erg goed. De heropleving van het aantal chartervluchten naar Turkije, Tunesië en Egypte verklaart eveneens de stijging van het aantal passagiers ten opzichte van afgelopen jaar. De maand juli deed het overigens opmerkelijk goed met maar liefst 2,6 miljoen passagiers. Zo was vrijdag 20 juli een echte topdag met een totaal van 94.928 passagiers die we op Brussels Airport mochten verwelkomen.

In de maand december 2018 ontving de luchthaven 1.809.834 passagiers, ofwel een stijging van 5,4%, een lichtjes vertekende stijging door de strenge winteromstandigheden die een deel van het netwerk tijdens de tweede week van december 2017 lam legden. Deze stijging werd zowel bij het aantal lokale passagiers als bij het aantal transferpassagiers vastgesteld. Het aantal korte- en langeafstandsvluchten ging er eveneens op vooruit.

Vracht

In 2018

De nieuwe bestemmingen zorgden ervoor dat de vracht aan boord van passagierstoestellen een sterke stijging van 14% noteerde. Bij het volvrachtsegment en de express-diensten noteerden we een daling van respectievelijk 5 en 1,7%. De sterkste stijging noteren we bij de getruckte vracht die maar liefst met 20,9% toenam.

Bij de luchtvracht nam de import met 7% toe terwijl de export op hetzelfde niveau gebleven is. Bij de getruckte vracht maakt vooral de import een enorme sprong voorwaarts met een stijging van 47%. De export daalde dan weer met 6%.

De export van het aantal farmaceutische producten is eveneens opmerkelijk te noemen: meer dan 32% over het volledige jaar.

In december 2018 nam de hoeveelheid vervoerde vracht toe met 2,1% in vergelijking met december 2017 om uit eindelijk uit te komen op 62.137 ton. Een groei die duidelijker lager lag dan die in de rest van het jaar (5,8%). Die meer beperkte groei is deels te verklaren door de nationale staking halverwege december toen vele vrachtvluchten preventief geannuleerd werden door luchtvaartmaatschappijen.

De vracht aan boord van passagierstoestellen is met 2,8% licht gestegen terwijl het volvrachtsegment en de express-diensten, net als in de rest van het jaar, achteruit gingen. De lichte daling van de express-diensten is vooral te wijten aan de groei van de e-commerce. De producten die via express-diensten vervoerd worden zijn immers lager in gewicht dan de traditionele luchtvracht.

De getruckte vracht is zeer sterk toegenomen (33,8%) om aan de stijgende vraag te voldoen en een oplossing te bieden voor de strengere geluidsnormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de luchtvaartmaatschappijen die op Brussels Airport actief zijn.

Voor de luchtvracht noteren we een stijging van 2% terwijl de export met 6% gedaald is. Het transport naar Zuid-Amerika noteert wel betere resultaten dan het afgelopen jaar, en dat in beide segmenten.Bij de getruckte vracht stellen we een lichte stijging van 2% vast bij de export en een spectaculaire groei van 76% bij de import.

Vliegbewegingen

In 2018 noteerden we een lichte daling van 1% van het aantal vliegbewegingen ten opzichte van 2017. Het gemiddeld aantal passagiers per vlucht steeg met 5,8% van 120 in 2017 tot 127 in 2018 door het gebruik van grotere vliegtuigen.

In de maand december nam het aantal vliegbewegingen toe met 2,9% in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Een verschil dat te verklaren valt door het slechte winterweer waardoor er in december 2017 veel passagiersvluchten geannuleerd werden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?