Brussel, Stad 30 - eerste stap vandaag gezet

De Brusselse regering heeft het besluit bekrachtigd dat de snelheidsbeperking in de Brusselse agglomeratie vanaf 1 januari 2021 vastlegt op 30 km/u. Stad 30 is binnenkort niet langer een project, maar een realiteit voor elke Brusselaar.

Brussel Mobiliteit zet haar ploegen vandaag in voor het beheer van de coronacrisis, door bepaalde werkzaamheden voort te zetten, de verkeerslichten aan te passen en maat-regelen te nemen zodat de Brusselaars kunnen wandelen en fietsen met respect voor de afstandsmaatregelen. Daarbij verliest de administratie de doelstellingen voor de mobiliteit en de levenskwaliteit op middellange termijn en de uitvoering van het Good Move-plan niet uit het oog.

Binnenkort is Stad 30 niet langer een project maar een realiteit voor elke Brusselaar. Het besluit dat de regering vandaag bekrachtigde, legt vanaf 1 januari 2021 een snelheidsbeperking van 30 km/u op in de Brusselse agglomeratie. Verkeersborden met 50 km/u, en uitzonderlijk 70 km/u, geven duidelijk aan welke wegen een afwijking vormen.

Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt "Door het verkeer rustiger te maken, biedt deze maatregel ook betere voorwaarden voor de ontwikkeling van een echt lokaal leven: betere luchtkwaliteit,  minder geluidshinder en een veiligere omgeving waar je met een gerust hart kan stappen of fietsen. Waar het verkeer rustiger is, staat de mobiliteit ten dienste van de stad en haar inwoners. Daar hebben we allemaal baat bij."

De definitieve kaart van het Gewest met de geldende snelheidsbeperkingen voor elke straat wordt eind mei vrijgegeven.

Vanaf september 2020 zullen er 50 km/u-borden geplaatst worden langs de wegen waar nog 50 km/u gereden mag worden. Aan de ingangen van het Gewest zullen vóór 31 december 2020 borden geplaatst worden waar het nieuwe algemene snelheidsregime  aangekondigd wordt met de vermelding "Van kracht vanaf 1 januari 2021". De honderden borden die in het gewest  momenteel het begin en het einde van de zones 30 aangeven, zullen tegen 31 maart 2021 geleidelijk en wijk per wijk verwijderd worden.

Het nieuwe standaard  snelheidsregime van 30 km/u geldt voor alle weggebruikers, met inbegrip van taxi's, bussen, fietsers (speed-pedelecs) en elektrische steps, ook op busbanen en fietspaden.

Brussel Mobiliteit beantwoordt hier de meest gestelde vragen over Stad 30.

Archief

Brussel wordt binnen 1 jaar een Stad 30


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?