Brussel Mobiliteit zet vergroening openbare ruimte verder

De winter is het beste seizoen om te planten. Brussel Mobiliteit maakt van de gelegenheid gebruik om 1.150 extra bomen langs de wegen te plaatsen en om haar programma voor de vergroening van de openbare ruimte verder te zetten.

De 1.150 bomen die deze herfst en winter geplant worden, komen bovenop de ongeveer 35.000 bomen die al langs de Brusselse gewestwegen staan. Zo zijn arbeiders bezig met het planten van een 150-tal bomen langs de Bourgetlaan, tussen de Jules Bordetlaan en de gewestgrens, 90 langs de Bergensesteenweg, 90 langs de Ring...

Elke Van den Brandt, Minister van Mobiliteit en Openbare werken: “Groen maakt ons gelukkig en houdt ons gezond. Dit jaar voorzien we 2 miljoen euro extra om het grijs in de stad te vervangen door groen. Er zijn veel mogelijkheden: meer bomen in de straten, pleintjes met bomen, pocketparks... Ons grote project besaat erin al deze kleine projecten te bundelen om onze straten te ontharden en op grote schaal aan te planten."

Naast deze aanplantingen voert Brussel Mobiliteit sinds het najaar van 2020 tal van plaatselijke projecten uit die de waterdoorlaatbaarheid van de bodem verhogen en het beheer van afvloeiend regenwater verbeteren.

"Ik ben verheugd over deze nieuwe aanplantingen, die van essentieel belang zijn om op onze schaal de opwarming van de aarde te bestrijden en de levenskwaliteit van alle Brusselaars te verbeteren. Bomen dragen bij tot natuurlijke koeling, waardoor bij hittegolven de lucht tot 8°C kan afkoelen en tot watermanagement. Zo is het aangenamer vertoeven in Brussel. Het is onze ambitie om op deze koers door te gaan zodat alle Brusselaars opnieuw in verbinding kunnen komen met de natuur," voegt minister van Leefmilieu Alain Maron daaraan toe.

Enkele recente projecten:

  • Koninginnelaan, Van Praetlaan, René Henrysquare: dolomie aan de voet van de bomen vervangen door aarde en aanplanting van lage planten;
  • Jamblinne de Meuxplein: aanplanting van struiken, verplaatsing van de compostruimte en verharding van de paadjes;
  • Monolietenrotonde (Stallelaan) en Stacciolirotonde (Vorsterielaan) : vervanging van de kasseien door aarde en planten.

Andere projecten worden momenteel uitgevoerd of gaan binnenkort van start:

  • Van Volxemlaan: vergroting van de plantgaten en ontharding van de uitstulpingen aan de stoepen;
  • Bossaertlaan: beplanting van de verkeerseilandjes;
  • de Beaulieulaan : ontharding van een deel van de middenberm met kasseien (130m²) ;
  • Mettewielaan: vergroting van 20 plantgaten en aanplanting van vaste planten;
  • Edmond Van Nieuwenhuyselaan (kant metrostation Demey): inrichting van een parkje.  

De Frans Van Kalkenlaan vormt een mooi voorbeeld van vergroening.  Tot eind februari zijn ingrepen gepland om een totale oppervlakte van 1.100m² te ontharden om de groeiomstandigheden van de bomen te verbeteren, de doorlaatbare oppervlakte te vergroten en te vergroenen en de biodiversiteit te verbeteren. Een lange groenstrook die de plantputten van de bomen met elkaar verbindt scheidt het fietspad van de rijweg en er komt een grote driehoekige berm met planten.

Emmanuelle Ghilain van de Cel Beplantingen van Brussel Mobiliteit voegt eraan toe dat "deze ruimte met behulp van een innovatief systeem van boordstenen die regenwater  voor de planten opvangen omgevormd zal worden tot een waterinsijpelingsgebied."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?