Bouw van lokalen Oetingse scouts kan beginnen

Tijdens een klein feestje werd de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van de Oetingse scouts.

De Oetingse scouts telt een 130 leden verdeeld over 4 afdelingen. Die moeten nog steeds terecht in twee aftandse lokalen, een leiderslokaal en twee oude klaslokalen.  Reeds 8 jaar geleden werden er plannen gemaakt voor een nieuwbouw. Daarvoor werd het Oetings Dorps Overleg opgericht met mensen met een hart voor de inwoners en in het bijzonder de jeugd. Er werd een gedurfd plan uitgedacht maar dat werd realiseerbaar omdat alle leden van het ODO oud-leden van de scoutsgroep zijn. 7 jaar geleden werd de vzw JAO opgericht.

De financiering van de nieuwbouw is bijna rond. Geert Stevens, lid van de Raad van Bestuur van de vzw HAO. De eerste kostenraming voor de nieuwe lokalen was 400.000 € waarbij de oud-leiding zou zorgen voor de afwerking. Maar door subsidie-eisen en duurdere grondstoffen is de kostprijs nu al gestegen tot 780.000 €. Via een investeringssubsidie en een renteloze lening van de gemeente, een renteloze lening voor burgers en Europese subsidies, heeft de vzw JAO nu al zicht op een 657.000 €. Er moet dus nog 123.000 € gevonden worden. De vzw hoopt dat geld nog in te zamelen door het jaarlijkse vaderdagontbijt, de verkoop van fruitsap en bier, een jaarlijkse zoektocht, sponsors, een renteloze lening, fiscaal aftrekbare giften en de verkoop van de treden in de twee trappen van het gebouw. Er is ten slotte ook een crowdfunding opgezet.

De website van onze crowdfunding is https://www.whydonate.nl/fundraising/vzwjao . Sinds de start zijn er al 8 donaties binnengekomen, en al 5 tredes (aan 150 €/trede) verkocht! Niet slecht, maar wel nog een hele weg te gaan. M

Deze week werd de afpaling uitgevoerd en kan de aannemer aan de slag. De opening van het gebouw wordt verwacht voor begin 2023. Het gebouw bevat lokalen waarvan de grootte kan aangepast worden door het gebruik van verplaatsbare wanden. Het is de bedoeling de lokalen te verhuren voor weekends en kampen van jeugdgroepen.

Wie wil helpen:

... je nog steeds een fiscaal voordelige gift kan doen

Bij stortingen vanaf 40 EUR op rekening nummer BE55 4096 5041 4144 van Scouts en Gidsen Vlaanderen met mededeling "GIFT FAG 5-393 BOUW LOKALEN OETINGEN", krijg je een fiscaal attest waarmee je 45% van je gift recupereert via je belastingsaangifte.

 ... je nog steeds kan intekenen op onze Renteloze Obligatielening

Wegens groot succes heeft de Algemene Vergadering van vzw JAO beslist het totale bedrag van de Renteloze Obligatielening te verhogen van 100.000 naar 140.000 EUR. Als je weet dat we al 119.000 EUR opgehaald hebben, dan wordt het snel duidelijk dat we al goed bezig zijn, maar dat er dus ook nog voor in totaal 21.000 EUR kan ingetekend worden! Meer info kan je vinden in een vroegere bouwgazet: https://mailchi.mp/5f62610f3e6b/renteloze-obligatielening

 ... je nog steeds een gepersonaliseerde trede van onze buitentrappen kan kopen

Op de bouwplannen voorzien we 2 buitentrappen naar het terras op het eerste verdiep. Elke trede van deze trappen (38 in totaal) willen we graag voorzien van een gepersonaliseerd naamplaatje. Wil jij graag jouw boodschap en/of jouw naam op zo’n plaatje laten zetten? Dat kan, als je er snel bij bent natuurlijk, want het aanbod is beperkt! Schrijf dan 150 EUR over op de rekening van vzw JAO (BE22 9733 9308 4147) met vemelding: “aankoop trede + naam en/of gepersonaliseerde boodschap”

 

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?