Bouw uitbreiding GBS Tollembeek start maandag

TOLLEMBEEK – Op maandag 3 november start aannemer CEI-De Meyer met de bouw van bijkomende klaslokalen aan de gemeentelijke basisschool Tollembeek.

Nadat de nutsvoorzieningen zijn doorgetrokken tot aan de bouwgrond kan de eigenlijke bouw starten. Die zal ongeveer 16 maanden duren. De nieuwbouw situeert zich langs de Schoolstraat achter de bestaande school. De werken kunnen hinder veroorzaken in de buurt maar de school de bouwheer en de aannemer proberen die te beperken.

Nieuwbouw

Omdat er in de gemeentelijke basisschool Tollembeek een tekort is aan lokalen heeft het gemeentebestuur van Galmaarden destijds beslist om bijkomende klaslokalen, een refter, een technische ruimte en een overdekte speelruimte te laten bouwen.

Op het gelijkvloers komen vier kleuterklassen, een bewegingsruimte, eetzaal en keuken. De bewegingsruimte kan als speelplaats worden gebruikt of als lokaal voor naschoolse opvang. Op de eerste verdieping voorzien we vier klassen, een lokaal voor de leerkrachten en een zorg- en computerlokaal. Alle lokalen zullen uitgerust worden met vloerverwarming. Het gebouw wordt ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers en krijgt dus een lift en aangepast sanitair.

Kleuters

“De uitbreiding is noodzakelijk door het stijgend aantal leerlingen. Voor komend schooljaar zitten we aan driehonderd leerlingen, onder wie een honderdtal kleuters. Het complex is dan ook volledig voorbestemd voor hen”, verduidelijkt burgemeester Pierre  Deneyer.

Vergoeding

Op 6 augustus jl. ondertekenden de burgemeester en de gemeentesecretaris het definitieve contract tussen het gemeentebestuur en de Scholen van Morgen-vennootschap. Dit contract legt o.a. de vergoeding vast die het gemeentebestuur gedurende een periode van 30 jaar zal betalen aan de vennootschap Scholen van Morgen.  Het is de laatste, zeer belangrijke, officiële stap in de aanloop naar de start van de werkzaamheden. Er zal kortelings een opstartvergadering plaatsvinden met het bouwteam en de aannemer. De start van de bouw van de nieuwe school is voorzien in november van dit jaar en zal ongeveer 16 maanden duren.

De totale kostprijs bedraagt 2.701.531 euro. “70 % daarvan wordt gesubsidieerd. Toch zal de gemeente elk jaar, en dit gedurende een periode van dertig jaar, 52.400 euro moeten afbetalen. Maar we zien dit project als een investering in de toekomst’, besluit de burgemeester.

Scholen van Morgen

Omdat er een groot tekort aan middelen is voor scholenbouw ging de Vlaamse overheid op zoek  naar een alternatieve manier om de lange wachtlijst in scholenbouw in te korten. Zo werd de publiek-private vennootschap Scholen van Morgen in het leven geroepen die in staat voor de realisatie van bijna 200 schoolgebouwen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?