Boomstructuur mogelijke oplossing voor sluipverkeer in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW - Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft in het plan om sluipverkeer tegen te gaan gekozen voor de ‘boomstructuur’. In april start de tweede fase van de 12 maanden durende testperiode om het sluipverkeer in het landelijke gebied tussen Brusselbaan, Postweg en Lenniksebaan aan te pakken. Tijdens deze tweede fase zal die boomstructuur ingevoerd worden. Eind september 2014 volgt de eindevaluatie.

Op maandag 24 februari organiseerde het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw de infoavond voor de bevolking van de betreffende binnengebieden in verband met sluipverkeer in de gemeente. Ruim 200 inwoners kwamen luisteren en debatteerden mee met de experten en het bestuur.

De uitvoerige meetresultaten van het studiebureau MINT nv tonen aan dat het sluipverkeer in de Herdeweg en Rattendaal gehalveerd werd dankzij het vergroten van de omrijfactor. De daling is echter onvoldoende om een leefbare situatie te bekomen in het gebied Domstraat en Kleine Nederstraat, waar de verschillende sluipwegen samen komen. Dus wordt in de tweede helft van de testperiode de zogenaamde boomstructuur uitgetest. “De boomstructuur is de manier, die je vandaag zou kiezen indien het gebied nog niet bewoond zou zijn en je woningen en wijken nieuw zou aanleggen. Je zou vandaag zeker geen verbinding meer leggen tussen Brusselbaan en Postweg omdat je dan weet dat dit sluipverkeer door de nieuwe wijken zou opleveren. Je zou het aanleggen zoals bijvoorbeeld de meer recente wijk “Hoge Paal”, waar je steeds dezelfde uitgang moet nemen afhankelijk van waar je de wijk binnen rijdt”, legt Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth uit.

“Daarom gaan we nu deze boomstructuur nabootsen en het gebied in drie delen opdelen door middel van het knippen van drie plaatsen. Er is nog overleg gepland met de landbouwsector om de juiste locaties vast te leggen. Inspraak en draagvlak creëren is belangrijk. In april voorzien we de aanpassingswerken. Van einde april tot einde september 2014 zal deze oplossing in praktijk gebracht worden”, aldus  Schepen van Openbare Werken Bart Keymolen.

De Steenbergstraat, de Parijsstraat en de Groenstraat worden opnieuw in beide richtingen opengesteld omdat bij deze oplossing enkel plaatselijk verkeer mogelijk is en dit alle kansen moet krijgen. De borden “uitgezonderd plaatselijk verkeer” worden verwijderd. De tractorsluis ten noorden van de Postweg blijft wel bestaan omdat anders het sluipverkeer tussen Postweg en Lenniksebaan opnieuw onleefbare proporties dreigt aan te nemen. Eind september 2014 volgt dan de eindevaluatie.

Op de infoavond kwam vooral tot uiting dat er voor- en tegenstanders van de boomstructuur zijn. Tegenstanders argumenteren dat ze als bewoners van het gebied gestraft worden omdat ze zelf moeten omrijden. Voorstanders nemen deze omrijfactor er graag bij omdat ze een leefbare en veilige leefomgeving in de plaats krijgen. “Na een testperiode van 5 maanden zullen we de voor- en nadelen moeten afwegen op basis van de ervaringen tijdens deze periode”, zo meldt het gemeentebestuur.

Samenwerking met Brussel

Op de infoavond waren de inwoners ook erg nieuwsgierig naar de stand van zaken rond de Steenweg op Bergen, het probleemkind sinds de komst van IKEA in 2005.

Schepen Jan Desmeth en schepen Bart Keymolen: “De afgelopen 14 maanden is er hard gewerkt aan dit dossier, ook en vooral om het overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op gang te trekken. Onder andere dankzij de contacten, die we in 2013 legden met het kabinet van Minister Grouwels, zijn we blij dat Brussel drie maanden geleden een expert heeft aangeduid. Eindelijk kunnen we nu samen oplossingen bedenken voor  het traject tussen de Van Cotthemstraat en de lichten van IKEA. Zonder ingrepen op het Brussels grondgebied, hebben ingrepen op het gebied van Sint-Pieters-Leeuw immers geen zin.”

Schepen Bart Keymolen: “We hopen dat dit voor einde 2014 tot resultaten zal leiden. In afwachting dringen maatregelen zich op om het sluipverkeer in het binnengebied aan te pakken.”

Schepen Jan Desmeth: “Zodra mogelijke oplossingen voorliggen en beide gewesten het eens zijn om één van deze oplossingen effectief uit te voeren, zullen we zeker infoavonden organiseren om de bevolking transparant en tijdig te informeren.”  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?