Bodycams ondersteunen politie bij handhaving van coronamaatregelen

Op vraag van de korpschef werden de politieploegen van PZ AMOW uitgerust met 8 bodycams. De ‘coronaploegen’ (interventie- & verkeersdienst alsook wijkwerking) die belast zijn met de handhaving van de federale maatregelen zullen gebruik maken van deze toestellen. "De bestuurlijke overheden hebben hiervoor het licht op groen gezet. Het was immers niet eenvoudig om al deze maatregelen vast te stellen. Het bewijzen van samenscholingen zonder beelden vergde namelijk enige uitdaging op het terrein", klinkt het bij de zone AMOW.

De bodycams zullen systematisch worden ingezet om opnames te maken van samenscholingen, winkels en horecazaken die de sluitingsplicht niet respecteren, alsook tegen het bedreigen van politiemensen (burgers die zeggen dat ze besmet zijn, spuwende burgers, etc.). De opnames zullen het verslag in een proces-verbaal ondersteunen, waardoor er geen of veel minder ruimte zal zijn voor discussie op het moment zelf en/of achteraf.

De camera’s worden continu gedragen, doch zal de politie eerst duidelijk aan de betrokken burger(s) melden dat er zal gefilmd worden. Het gebruik van de camera en de consultatie van de beelden zijn trouwens zeer strikt gereglementeerd met het oog op het respect voor de privacy van de burger.

Het respect voor de specifieke maatregelen bij de heropening van de containerparken op 7 april in sommige gemeenten van de politiezone (Social distance, wachten in de wagen etc.) zal eveneens kunnen gemonitord worden met behulp van de bodycams.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?